Go to this page on our english site

Ledarskap i teori och praktik

  • 7,5 hp

I kursen presenteras olika teorier om ledarskap; teorier som kursdeltagarna under kursens gång använder för att analysera ett eget valt empiriskt material.

Kursen bygger på föreläsningar och seminarier där kursdeltagarna ges möjlighet att gemensamt diskutera teorier i relation till empiriskt material.

Hitta fler utbildningar

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen