Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Ledarskap i teori och praktik

I kursen presenteras olika teorier om ledarskap. Teorier som kursdeltagarna under kursens gång använder för att analysera ett eget valt empiriskt material.

Kursen bygger på föreläsningar och seminarier där kursdeltagarna ges möjlighet att gemensamt diskutera teorier i relation till empiriskt material.