Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Masterprogram i pedagogik

Masterprogrammet i pedagogik vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper i frågor som rör lär- och påverkansprocesser för barn och vuxna i vardagsliv, utbildning och arbetsliv.

Studenter på campus.
Foto: Jens Olof Lasthein

Vill du bli rustad för kvalificerat arbete inom pedagogik?

Genom masterprogrammet i pedagogik kommer din förmåga till pedagogisk analys, syntetisering och kritisk bedömning tränas. Sådan förmåga har ett brett användningsområde inom olika samhällssektorer där information, kommunikation, styrning och lärande fokuseras, till exempel i kvalificerat utrednings- och utvärderingsarbete inom statliga eller privata organisationer och företag, inom media eller forsknings- och utvecklingsprojekt. Programmet utgör även en grund för fortsatta studier på forskarnivå.

Välj specialisering

Inom programmet kan du välja att fördjupa dig inom något av pedagogikens forskningsområden genom ett val mellan fem olika studiegångar; Didaktisk design, Hälsa, Karriärutveckling och vägledning, Organisationspedagogik, Lärande och ledarskap eller Skola, utbildning och samhällsförändringar.

Under första delen av utbildningen läser du pedagogik som vetenskaplig disciplin i ett historiskt och samhälleligt perspektiv. Det ingår också kurser i vetenskapsteori och metodkunskap som förberedelse inför den avslutande masteruppsatsen. Obligatoriska kurser blandas därefter med kurser inom vald studiegång.

Nära praktiken och forskningen

I flera av kurserna får du analysera egna erfarenheter och/eller praktiska fall utifrån olika teoretiska utgångspunkter. Studenterna på masterprogrammet förväntas också aktivt delta i ett av institutionens forskningsseminarier där aktuella forskningsfrågor diskuteras regelbundet och det ges möjlighet att utveckla kontakter med såväl nationella som internationella forskare.

Examensarbete i samarbete med näringslivet

Du har möjlighet att skriva ditt examensarbete inom ett projekt vi har etablerat med BYN (Byggbranschens yrkesnämnd).

Läs mer om samarbetet med BYN (Byggbranschens yrkesnämnd)

Hel- och halvfart

Du kan välja mellan att läsa programmet på helfart eller halvfart.