Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Masterprogram i pedagogik

Masterprogrammet i pedagogik vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper i frågor som rör lär- och påverkansprocesser för barn och vuxna i vardagsliv, utbildning och arbetsliv.

Foto: Niklas Björling
Foto: Niklas Björling

Inom programmet kan du välja att fördjupa dig inom något av pedagogikens forskningsområden genom ett val mellan fem olika studiegångar; Didaktisk design, Hälsa, Karriärutveckling och vägledning, Organisationspedagogik, Lärande och ledarskap eller Skola, utbildning och samhällsförändringar.

Under första delen av utbildningen läser du pedagogik som vetenskaplig disciplin i ett historiskt och samhälleligt perspektiv. Det ingår också kurser i vetenskapsteori och metodkunskap som förberedelse inför den avslutande masteruppsatsen. Obligatoriska kurser blandas därefter med kurser inom vald studiegång.

Genom masterprogrammet i pedagogik kommer din förmåga till pedagogisk analys, syntetisering och kritisk bedömning tränas. Sådan förmåga har ett brett användningsområde inom olika samhällssektorer där information, kommunikation, styrning och lärande fokuseras, till exempel i kvalificerat utrednings- och utvärderingsarbete inom statliga eller privata organisationer och företag, inom media eller forsknings- och utvecklingsprojekt. Programmet utgör även en grund för fortsatta studier på forskarnivå.

Nära praktiken och forskningen

I flera av kurserna får du analysera egna erfarenheter och/eller praktiska fall utifrån olika teoretiska utgångspunkter. Studenterna på masterprogrammet förväntas också aktivt delta i ett av institutionens forskningsseminarier där aktuella forskningsfrågor diskuteras regelbundet och det ges möjlighet att utveckla kontakter med såväl nationella som internationella forskare.

Hel- och halvfart

Du kan välja mellan att läsa programmet på helfart eller halvfart.