Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kritiska perspektiv på karriärprocesser

Kursen vänder sig till dig som vill stärka dina teoretiska kunskaper om hur individers och gruppers karriärvägar formas.

I kursen fördjupar ni er i centrala teorier och begrepp vad gäller människors karriärprocesser: val, lärande och förändring i relation till utbildning och arbetsliv. Kursen ska också bidra till din förmåga att kunna kritiskt analysera teorier och begrepp inom området och diskutera detta i relation till en vägledande praktik. Kursen kommer därmed att behandla centrala begrepp inom området utifrån kritiska samhällsvetenskapliga perspektiv som frågor om t ex maktrelationer och dominansförhållanden. Kursinnehållet knyts till den karriärvägledande praktikens utmaningar och möjligheter.

Genom kursen utvecklar du din förmåga att förstå och kritiskt granska komplexa frågor och fenomen vad gäller individers karriärprocesser och studie- och yrkesvägledande verksamheter.

Kursen ges som fristående kurs på avancerad nivå och inom ramen för Masterprogrammet i pedagogik i studiegång mot Karriärutveckling och vägledning.