Utbildning och samhällsförändringar, 7,5 hp

Om kursen

Kursen Utbildning och samhällsförändringar syftar till att ge fördjupade kunskaper i de genomgripande förändringar som de senaste decennierna omstrukturerat utbildningssystemet, och då särskilt skolan, sett såväl i ett nationellt som i ett globalt perspektiv. I det här sammanhanget ses utbildning som en samhällelig institution, formad av historiska, politiska, kulturella och sociala villkor. Med hjälp av begrepp som exempelvis marknadisering, likvärdighet, individualisering och symboliskt kapital behandlar kursen frågor som rör hur skola och samhälle förändras över kortare och längre tid.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen