Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Inkludering och exkludering inom områdena vård och hälsa

Kursen behandlar samhällsvetenskapliga perspektiv på kropp, hälsa och funktionshinder och problematiserar föreställningar om normalitet och avvikelse som ligger till grund för kategorisering av människor och identitetsskapande.

Med utgångspunkt i teorier om samspelet mellan inkluderande och exkluderande processer, samt delaktighet som teoretiskt begrepp, ges exempel från forskning som belyser hur föreställningar om normalitet och avvikelse aktualiseras i folkhälsoarbete, vardagligt meningsskapande och andra sammanhang.