Inkludering och exkludering inom områdena vård och hälsa, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar samhällsvetenskapliga perspektiv på kropp, hälsa och funktionshinder och problematiserar föreställningar om normalitet och avvikelse som ligger till grund för kategorisering av människor och identitetsskapande. Med utgångspunkt i teorier om samspelet mellan inkluderande och exkluderande processer, samt delaktighet som teoretiskt begrepp, ges exempel från forskning som belyser hur föreställningar om normalitet och avvikelse aktualiseras i folkhälsoarbete, vardagligt meningsskapande och andra sammanhang.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen