Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Teorier om lärande och bedömning i studier av klassrumsinteraktion

Kursen behandlar lärande och bedömning, med utgångspunkt i teorier som baseras på internationell och nationell forskning med relevans för studier av klassrumsinteraktion.

Vidare beaktas hur teoretiska utgångspunkter och begrepp skapar villkor/grund för analys av frågor som berör lärande och bedömning. I kursen behandlas fältstudier och observation som metod för dokumentation av interaktion i klassrumsmiljö. I kursen får de studerande pröva olika metoder för dokumentation och bearbetning av interaktionsdata samt analys. Etiska regler för datahantering vid klassrumsstudier beaktas.