Teorier om lärande och bedömning i studier av klassrumsinteraktion, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar lärande och bedömning, med utgångspunkt i teorier som baseras på internationell och nationell forskning med relevans för studier av klassrumsinteraktion. Vidare beaktas hur teoretiska utgångspunkter och begrepp skapar villkor/grund för analys av frågor som berör lärande och bedömning. I kursen behandlas fältstudier och observation som metod för dokumentation av interaktion i klassrumsmiljö. I kursen får de studerande pröva olika metoder för dokumentation och bearbetning av interaktionsdata samt analys. Etiska regler för datahantering vid klassrumsstudier beaktas.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen