Internationella perspektiv på utbildning, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar utbildning ur ett internationellt perspektiv. Därvidlag fokuseras såväl internationella jämförelser som internationella processer, vilket belyses både med historiska och samtida exempel. Kursen ger dessutom en grundläggande orientering om teoretiska perspektiv och metodologiska angreppssätt.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen