Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Internationella perspektiv på utbildning

Kursen behandlar utbildning ur ett internationellt perspektiv.

Därvidlag fokuseras såväl internationella jämförelser som internationella processer, vilket belyses både med historiska och samtida exempel. Kursen ger dessutom en grundläggande orientering om teoretiska perspektiv och metodologiska angreppssätt.