Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Metod, design och analys

 • 7,5 hp

Kursen Metod, design och analys ger studenten möjlighet att utveckla en fördjupad förståelse för centrala metod- och designfrågor som aktualiseras i samhällsvetenskaplig forskning.

I kursen problematiseras relationen mellan forskningsfrågor, val av design, datainsamlingstekniker samt olika analysmetoder utifrån relevant forskning.

Kursen ingår som obligatorisk kurs i institutionens master- och magisterprogram.

Inom kursen är det två seminarier för alla. Föreläsningar spelas in och deltagande kan ske exvis via Skype.

Fördjupningsinriktning väljs från fyra olika metodologiska ansatser: Diskurs/textanalys, Empirisk fenomenologisk psykologisk metod, Kvantitativ metod, Fält- och praxisnära studiedesign. Alla fördjupningsinriktningar har två-tre seminarier. Fysisk närvaro är inte obligatorisk enligt kursplan, men önskvärt.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  Kursansvariga

  Marianne Teräs
  E-post: marianne.teras@edu.su.se

  Fredrik Hertzberg
  E-post: fredrik.hertzberg@edu.su.se