Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Vetenskapsteori

Vetenskapsteori erbjuder en metavetenskaplig presentation och diskussion av relevanta frågeställningar inom vetenskapsteori och kunskapsteori. Under kursen ger vi en vetenskapsteoretisk bakgrund samt presenterar olika vetenskapsteoretiska perspektiv.

Kursen är obligatorisk på institutionens masterprogram.