Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Forskningsmetodisk fördjupning i multimodal analys

Kursen erbjuder fördjupad kunskap om multimodal analys av klassrumsinteraktion. I kursen behandlas aktuell forskning i olika perspektiv på interaktion med relevans för design av lärande och undervisning.

Vidare behandlas observationsmetoder och databearbetning avseende analys av multimodala data i relation till didaktiska forskningsfrågor. I kursen behandlas därutöver observation, transkription och analys av undervisning och lärande samt forskningsetiska frågeställningar i relation till videoanalys.