Forskningsmetodisk fördjupning i multimodal analys, 7,5 hp

Kursen erbjuder fördjupad kunskap om multimodal analys av klassrumsinteraktion. I kursen behandlas aktuell forskning i olika perspektiv på interaktion med relevans för design av lärande och undervisning. Vidare behandlas observationsmetoder och databearbetning avseende analys av multimodala data i relation till didaktiska forskningsfrågor. I kursen behandlas därutöver observation, transkription och analys av undervisning och lärande samt forskningsetiska frågeställningar i relation till videoanalys.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen