Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Att hantera konflikter i arbetslivet - utmaningar och strategier

I kursen fördjupas och vidgas kunskaperna om olika handlingsalternativ för att hantera konflikter i yrkeslivet.

I kursen fördjupas och vidgas kunskaperna om olika handlingsalternativ för att hantera konflikter i yrkeslivet. De frågor som behandlas utgår från aktuell nationell och internationell forskning inom området och analyseras utifrån förhållandet mellan individ, grupp, organisation och samhälle. Kursen ger även fördjupad förståelse av och kunskap om faktorer som har betydelse för att förebygga och hantera konflikter.

Kursen ges helt på distans.