Teoretiska perspektiv på kropp och kroppslighet, 7,5 hp

Om kursen

Kursen presenterar aktuella samhällsvetenskapliga och humanistiska perspektiv på området kropp och kroppslighet med möjlighet till egen vald fördjupning. Kropp och kroppslighet studeras inom en rad olika perspektiv, exempelvis den socialt konstruerade kroppen, den levda kroppen och frågor om kropp och identitet. I kursen presenteras bland annat perspektiv på kroppen med utgångspunkt i historiska, sociala och kulturella sammanhang. Den egna upplevelsen av kroppslighet i olika sammanhang är också ett område som tas upp. I kursens examination ges möjlighet till fördjupning inom eget valfritt tema som exempelvis kropp och teknologi, kroppslig transformation (kosmetisk kirurgi, korrigeringar) reproduktion, kropp och kön, kropp och hälsa/ohälsa, kropp och rörelse, den åldrade kroppen och kroppen i media.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen