Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Teoretiska perspektiv på kropp och kroppslighet

  • 7,5 hp

Kursen presenterar samhällsvetenskapliga och humanistiska perspektiv på området kropp och kroppslighet, såsom exempelvis den socialt konstruerade kroppen, den levda kroppen och frågor om kropp och identitet. I kursens ges möjlighet till fördjupning inom eget valfritt tema.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.