Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Utbildningspolitik och pedagogiska praktiker

Kursen behandlar den svenska utbildningspolitiken och dess utbildningsreformer i ett historiskt, läroplansteoretiskt och samhällsvetenskapligt perspektiv.

Centralt i kursen är även olika styrningsformer och styrningsmodeller, med särskilt fokus på relationen mellan politiska mål, medel och pedagogisk praktik. Därutöver diskuteras och analyseras synen på kunskap och utbildningens roll i ett globalt perspektiv.

Kursen ges som fristående kurs på avancerad nivå och inom ramen för Masterprogrammet i pedagogik, studiegång mot Skola, utbildning och samhällsförändringar.