Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Pedagogikens idéhistoria

Kursen behandlar inflytelserika pedagogiska idéer och tanketraditioner om fostran, kunskap och bildning inom västerlandet från antiken till och med 1900-talet.

Den tar också upp också dessa idéers påverkan på utformningen av utbildande institutioner och läromiljöer i Sverige och internationellt under samma tid. I kursen studeras även framväxten och förändringen av pedagogik som akademiskt ämne, från dess tidiga formering till 1900-talets mitt.