Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Pedagogikens idéhistoria

  • 7,5 hp

Kursen behandlar inflytelserika pedagogiska idéer och tanketraditioner om fostran, kunskap och bildning inom västerlandet från antiken till och med 1900-talet.

Den tar också upp också dessa idéers påverkan på utformningen av utbildande institutioner och läromiljöer i Sverige och internationellt under samma tid. I kursen studeras även framväxten och förändringen av pedagogik som akademiskt ämne, från dess tidiga formering till 1900-talets mitt.