Styrning, utvärdering och utveckling, 7,5 hp

Om kursen

Kursens syfte är att studenten ska fördjupa sina kunskaper om hur styrning av utbildningspolitiken förändrats under de senaste decennierna, och de nya styrningsmekanismer som etablerats. Här ligger fokus på hur olika former av styrning, till exempel genom utvärdering, påverkar villkoren för och utveckling av karriärvägledning och/eller annan pedagogisk verksamhet. Studenten ska även fördjupa sin kunskap om betydelsen av utvärdering för utveckling av karriärvägledning och eller annan pedagogisk verksamhet.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen