Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Styrning, utvärdering och utveckling

Kursens övergripande syfte är att studenterna ska fördjupa sina kunskaper om hur styrningen av utbildningspolitiken förändrats under de senaste decennierna, och de nya styrningsmekanismer som etablerats.

Fokus ligger på hur olika former av styrning, till exempel genom utvärdering, påverkar villkoren för och utveckling av karriärvägledning och/eller annan pedagogisk verksamhet. Studenten ska även fördjupa sin kunskap om betydelsen av utvärdering för utveckling av karriärvägledning och eller annan pedagogisk verksamhet.

Kursen ingår i Masterprogram i Karriärutveckling och vägledning, 120 hp, ges även som valbar kurs inom Masterprogram i pedagogik, 120 hp.