Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Pedagogik och hälsa

Kursen ger en introduktion till pedagogiska perspektiv på hälsa, vård och omsorg och hur pedagogiken som samhällsvetenskaplig disciplin kan bidra till kunskap om dessa områden.

Under kursen presenteras teorier om lärande, kunskap och påverkansprocesser och hur dessa teorier tillämpas i forskning för att förstå ett brett spektrum av frågor som spänner från individens meningsskapande till samhälleliga villkor och förändringsprocesser som har betydelse för hälsa, vård och omsorg.