Pedagogik och hälsa, 7,5 hp

Om kursen

Kursen ger en introduktion till pedagogiska perspektiv på hälsa, vård och omsorg och hur pedagogiken som samhällsvetenskaplig disciplin kan bidra till kunskap om dessa områden. Under kursen presenteras teorier om lärande, kunskap och påverkansprocesser och hur dessa teorier tillämpas i forskning för att förstå ett brett spektrum av frågor som spänner från individens meningsskapande till samhälleliga villkor och förändringsprocesser som har betydelse för hälsa, vård och omsorg.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen