Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Pedagogikens utopier

Pedagogik och utbildning har under lång tid varit viktiga inslag inom den västerländska utopiska traditionen.

I människans sökande efter ett idealsamhälle finns därför ofta föreställningar om lärande och fostran nedtecknade. Kursen behandlar sådana edutopier både som historiska fenomen och i vår egen samtid. Centrala frågor i kursen är vilka återkommande teman av pedagogisk och utbildningsrelaterad art som går att identifiera inom den utopiska traditionen, men också vilka inslag som har minskat i betydelse i samband med det moderna utbildningssamhällets framväxt.