Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Kritiska studier av kunskap om didaktiska fenomen

Kursen tar sin utgångspunkt i kritiska analyser av hur olika forskningsproblem och studieobjekt perspektiveras, synliggörs, kommuniceras och formar den kunskap som presenteras i olika studier inom didaktik/pedagogik som vetenskap.

För dig som är antagen HT2023

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Välkommen att studera hos oss!

Vi har obligatorisk webbregistrering mellan 14-21 augusti

När du har aktiverat ditt universitetskonto kan du registrera dig här: https://www.student.ladok.se/student/loggain

Information om hur du aktiverar ditt universitetskonto finns här: su.se/nystudent

Du hittar all information om terminsstarten och kontaktuppgifter på institutionens webbplats

Välkommen!

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart ordnar vi ett antal aktiviteter – både online och på campus – för att välkomna och introducera dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som är ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med universitetet och andra nya studenter. Programmet riktar sig till alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarande välkomstdag på Campus Kista.

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Studenterna får arbeta med att tillämpa kritiska perspektiv på ett antal utvalda studier och diskutera etiska aspekter i relation till didaktisk/pedagogisk forskning.

Kursen är upplagd efter fyra olika aspekter med utgångspunkt i kursplanen:

 • Reflektion över olika perspektiv i didaktisk/pedagogisk forskning 
 • Reflektion över etiska och samhälleliga aspekter i relation till design av didaktisk/pedagogisk forskning
 • Reflektion över metodologier i didaktisk/pedagogisk forskning
 • Reflektion över forskningsdesign och koherens i didaktiska/pedagogiska forskningsrapporter
 • Förväntade resultat i kursen är att studenten kan:

- kritiskt problematisera hur kunskap konstrueras med hänsyn till olika teorier och metodologier,
- kritiskt analysera utvalda studiers kunskapsbidrag med fokus på forskningsproblem, studieobjekt, teoretiska antaganden och metodologisk forskningsdesign samt koherens,
- identifiera och kritiskt diskutera samhälleliga och etiska aspekter i relation till design av didaktisk/pedagogisk forskning.