Kritiska studier av kunskap om didaktiska fenomen, 7,5 hp

Om kursen

Kursen tar sin utgångspunkt i kritiska analyser av hur olika forskningsproblem och studieobjekt perspektiveras, synliggörs, kommuniceras, och formar den kunskap som presenteras i olika studier inom didaktik/pedagogik som vetenskap. Studenterna får arbeta med att tillämpa kritiska perspektiv på ett antal

utvalda studier och diskutera etiska aspekter i relation till didaktisk/pedagogisk forskning.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen