Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kritiska studier av kunskap om didaktiska fenomen

Kursen tar sin utgångspunkt i kritiska analyser av hur olika forskningsproblem och studieobjekt perspektiveras, synliggörs, kommuniceras och formar den kunskap som presenteras i olika studier inom didaktik/pedagogik som vetenskap.

Studenterna får arbeta med att tillämpa kritiska perspektiv på ett antal utvalda studier och diskutera etiska aspekter i relation till didaktisk/pedagogisk forskning.

Kursen är upplagd efter fyra olika aspekter med utgångspunkt i kursplanen:

  • Reflektion över olika perspektiv i didaktisk/pedagogisk forskning 
  • Reflektion över etiska och samhälleliga aspekter i relation till design av didaktisk/pedagogisk forskning
  • Reflektion över metodologier i didaktisk/pedagogisk forskning
  • Reflektion över forskningsdesign och koherens i didaktiska/pedagogiska forskningsrapporter
  • Förväntade resultat i kursen är att studenten kan:

- kritiskt problematisera hur kunskap konstrueras med hänsyn till olika teorier och metodologier,
- kritiskt analysera utvalda studiers kunskapsbidrag med fokus på forskningsproblem, studieobjekt, teoretiska antaganden och metodologisk forskningsdesign samt koherens,
- identifiera och kritiskt diskutera samhälleliga och etiska aspekter i relation till design av didaktisk/pedagogisk forskning.