Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Karriärvägledning i förändring

 • 7,5 hp

Kursen riktar sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper om och förståelse för förändringsprocesser i karriärvägledande verksamheter.

I kursen granskas förändringar som de senaste decennierna pågått och pågår inom och utanför karriärvägledande verksamheters institutionella ramar. Kursen behandlar på vilket sätt vägledningens förutsättningar har förändrats och hur vägledningen utformas på nya arenor och för nya grupper. Ett viktigt inslag är att undersöka vad ovanstående förändringar innebär för vägledarprofessionen och för professionens kompetensinnehåll. Kursen utgår från följande frågeområden: Vilka förändringar vad gäller karriärvägledande verksamheter kan spåras? Vad innebär förändringarna för vägledarrollen och för vägledares professionalitet? Vilka kompetenser är viktiga för framtidens karriärvägledare? Efter kursen förväntas du kunna analysera viktiga förändringar inom området karriärvägledning och dess inverkan på den vägledande verksamhetens praktik och profession. Innehållet kopplas till aktuell internationell och nationell forskning inom området.

Kursen ges som fristående kurs på avancerad nivå och inom ramen för Masterprogrammet i pedagogik i studiegång mot Karriärutveckling och vägledning.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  Kursansvarig

  Elisabet Söderberg
  E-post: elisabet.soderberg@edu.su.se

  Kursadministration

  Marcus Bigert
  E-post: marcus.bigert@edu.su.se