Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Pedagogik som samhällsvetenskaplig disciplin

Kursen behandlar pedagogik som samhällsvetenskaplig disciplin. Inom kursen behandlas centrala perspektiv och teorier som har haft betydelse för pedagogikämnets framväxt och som har betydelse för pedagogikämnet idag.

Kursen behandlar också vilken betydelse som pedagogikämnet har haft för samhället och dess utveckling samt de problem och utmaningar som ämnet står inför i relation till framtiden.

Mer precist behandlas (1) pedagogikämnet som samhällsvetenskaplig disciplin, (2) lärande, dess villkor och utfall samt (3) pedagogikens roll i samhället.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Kursen har åtta kurstillfällen, där tiden är fastlagd. Kursen bygger på föreläsningar och seminarier som studenterna förväntas förbereda sig till samt grupparbetsuppgifter.

  Examinationsuppgift

  Examinationsuppgift ht2020 (70 Kb)

  Examination

  Kursen examineras genom ett individuellt fördjupningsarbete. För detaljerad information se studiehandledningen för kursen.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kontakt

  Kursansvarig

  Klas Roth
  E-post: klas.roth@edu.su.se

  Utbildningsadministratör

  Peter Skoglund
  E-post: peter.skoglund@edu.su.se