Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Pedagogik som samhällsvetenskaplig disciplin

Kursen behandlar pedagogik som samhällsvetenskaplig disciplin. Inom kursen behandlas centrala perspektiv och teorier som har haft betydelse för pedagogikämnets framväxt och som har betydelse för pedagogikämnet idag.

Kursen behandlar också vilken betydelse som pedagogikämnet har haft för samhället och dess utveckling samt de problem och utmaningar som ämnet står inför i relation till framtiden.

Mer precist behandlas (1) pedagogikämnet som samhällsvetenskaplig disciplin, (2) lärande, dess villkor och utfall samt (3) pedagogikens roll i samhället.