Profiles

Niclas Rönnström, docent, Stockholms universitet

Niclas Rönnström

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för pedagogik och didaktik
Telefon 08-120 763 58
E-post niclas.ronnstrom@edu.su.se
Besöksadress Frescativägen 54
Rum 1705
Postadress Institutionen för pedagogik och didaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Niclas Rönnström har sitt forskningsintresse inom områdena kritiska utbildningsstudier, globalisering och kosmopolitanism inom utbildning, samt pedagogiskt och kommunikativt ledarskap med fokus på skola och utbildning. Niclas är också utbildningschef för Rektorsprogrammet vid Stockholms universitet och han är projektledare för ett nationellt utvecklingsprojekt inom regeringssatsningen Samverkan för bästa skola med syfte att utveckla samverkan och bygga kunskap nationellt med avseende på skolutveckling i skolor med stora utmaningar. 

Under 2016 startade han konferensserien Rektorsprogrammets forskningskonferens, han samarrangerade Skolledaren och forskningen 2016, samt symposiet Förbereder svensk lärarutbildning för kosmopolitiskt medborgarskap. Niclas jobbar för närvarande med ett specialnummer för tidskriften Knowledge Cultures om kosmopolitanism och utbildning där hans eget bidrag främst handlar om att karaktärisera vad Educational cosmopolitanism kan innebära och kräva. Han är också redaktör för antologin Skolledarskap, forskningsanknytning och vetenskapligt förhållningssätt i vardagen som planeras ges ut 2017 på Natur och kultur.

Niclas senaste publikationer
Rönnström, N. (2015).”Educating Competitive Teachers for a Competitive Nation?”. Policy Futures in Education, 13, 6: 732-750.

Rönnström, N. (2016) “Education and Three Imaginaries of Global Citizenship”. In Papastephanou, Marianna (ed.) Cosmopolitanism: Educational, Philosophical and Historical Perspectives. Springer Verlag.

Rönnström. N. (2016). “Education and the Need for Critical Social Imagination”. In Strand, T., Papastephanou, M, Smith, R. (eds.) Philosophy as Interplay and Dialogue: viewing landscapes within philosophy of education. Lit Verlag.

Rönnström. N. (2016). “Is there anything more to educational leadership than performance?”. Paper presented at the CSLEE Leadership and Values Conference, 22 October, London, Ontario, Canada.

Läs mer här
Pressmeddelande Stockholms universitet nav i "Samverkan för bästa skola"
Rektorsprogrammets forskningskonferens 2016 Barns rättigheter - Skolans ansvar 
Symposium Förbereder svensk utbildning för kosmopolitiskt medborgarskap?
Skolledaren och forskningen konferens 2016 Globala klassrum/förskolor, breda uppdrag - ledarens roll och ansvar? 

Senast uppdaterad: 27 februari 2020

Bokmärk och dela Tipsa