Stockholms universitet logo, länk till startsida

Digitala hjälpmedel och studieverktyg

Digitala hjälpmedel och studieverktyg kan vara ett sätt att underlätta dina studier. En del av verktygen finns tillgängliga i våra datorsalar och/eller resursrum. Vissa kan du även ladda ner kostnadsfritt på din privata dator, via universitetet. Vi tipsar dig också om några verktyg för inspiration, som universitetet inte tillhandahåller. 

Du som studerar vid Stockholms universitet har möjlighet att ladda ner och installera rättstavningsprogrammen Stava Rex och SpellRight på din hemdator utan kostnad. Programmen kan ge dig stöd i ditt akademiska skrivande. När du har laddat ner programmen gäller licenserna under ett år. Därefter måste de avinstalleras innan du kan installera om dem.

Mer information om nedladdning och installation av programmen

Stava Rex

Stava Rex rättar stavfel och enklare grammatikfel på svenska. Du kan även få hjälp med lättförväxlade ord såsom t.ex. släkt/släckt och strecka/sträcka. Det är utvecklat speciellt med tanke på personer med läs- och skrivsvårigheter, men det är också bra för alla som behöver stöd för sin stavning.

SpellRight

SpellRight är utvecklat för svenskspråkiga personer som skriver på engelska. Det rättar stavfel och enklare grammatikfel. Du kan även få hjälp med lättförväxlade ord såsom t.ex. witch/which och their/there/they’re. SpellRight är utvecklat speciellt med tanke på personer med läs- och skrivsvårigheter, men det är också bra för alla som behöver stöd för sin stavning.

Kompatibilitet

På PC går det att använda programmen tillsammans med hela Officepaketet (Word, Excel, Outlook och Powerpoint). De fungerar även med gratisprogrammet Open Office. På Mac går det att använda programmen ihop med Pages och Word. Se lathundarna nedan för mer information.

Lathundar för Stava Rex och SpellRight på PC

Lathund för Stava Rex

Lathund för Spellright

Lathundar för Stava Rex och SpellRight på Mac

Lathund för Stava Rex

Lathund för SpellRight

En talsyntes läser digital text bland annat på hemsidor, i ordbehandlingsprogram, PDF-dokument och e-post. De flesta talsynteser erbjuder en rad olika språk, dvs. studerar du spanska kan du lyssna på en spansk text med en spansk röst. Talsynteser översätter inte mellan språk, så om du har en engelsk text och försöker lyssna med en svensk röst kommer uppläsningen att ha stark brytning.

En del talsynteser har även en skanningsfunktion, så kallad OCR-funktion (Optical Character Recognition), som gör att talsyntesen även kan läsa inskannade och fotade dokument. I dagsläget kan ingen talsyntes läsa upp handskriven text.

Tips! En talsyntes kan med fördel användas för att korrekturlyssna på dina egna skrivna texter. Den kan hjälpa dig att upptäcka felformuleringar och språkliga fel.

Talsyntes i din dator

Du som studerar vid Stockholms universitet har möjlighet att ladda ner och installera talsyntesen ClaroRead Plus på din hemdator utan kostnad. När du har laddat ner programmen gäller licenserna under ett år. Därefter måste de avinstalleras innan du kan installera om dem. ClaroRead Plus finns för både Mac och PC. 

Information om nedladdning och installation av ClaroRead Plus via universitetet

I Mac-datorer finns även möjlighet att aktivera inbyggd talsyntesfunktion, se enkel lathund nedan:

Mac - aktivera inbyggd talsyntes, enkel lathund (318 Kb)

Talsyntes i din mobil och/eller surfplatta

De flesta mobiler och läsplattor har idag inbyggda talsynteser som går att aktivera. För enklare lathund kring hur den inbyggda talsyntesen i iPhone och iPad aktiveras, se nedan:

iPhone och iPad - aktivera inbyggd talsyntes, enkel lathund (669 Kb)

Android finns i ett stort antal varianter och därmed kan det skilja sig en hel del vad gäller inbyggd talsyntesfunktion – både hur man slår på den och hur man använder den. För instruktioner kring hur du kan aktivera talsyntesen i just din android-enhet rekommenderar vi därför googla på din typ av mobil och ”text till tal”, ”talsyntes” eller ”textuppläsning”. 

Vi ger några tips på ordböcker online som du kan använda kostnadsfritt.

Svenska.se

Svenska Akademiens sida svenska.se ger dig kostnadsfri tillgång till tre ordböcker: 

  • SAOL - Svenska Akademiens Ordlista: Ger ibland ordförklaring, men visar främst hur olika ord kan böjas.
  • SO - Svensk Ordbok: Ger mer utförliga beskrivningar av ord.
  • SAOB - Svenska Akademiens Ordbok: En historisk ordbok med anor från 1500-talet. och beskriver svenskt skriftspråk. Riktar sig till forskare och de som är intresserade av ord och uttryck.

Sidan har en integrerad rättstavningsmotor från Oribi och kan ge ordförslag även om du stavar fel (samma rättstavningsmotor används i rättstavningsprogrammet Stava Rex). Många ordböcker är känsliga för felstavningar, men denna kan alltså hitta rätt ord även vid mer ljudenlig stavning.

Exempel: Du söker på changer och kan ändå få upp det korrekt stavade ordet genre i sökresultatet.

Gå vidare till svenska.se

Nationalencyklopedin (NE)

Studenter och personal vid Stockholms universitet har möjligheten att använda Nationalencyklopedins hemsida, NE.se och NE:s app kostnadsfritt. 

NE erbjuder utöver sitt uppslagsverk ordböcker på ett flertal olika språk samt möjligheten att söka specifikt på synonymer till svenska ord. 

Tillgång: Är du på universitetet och är uppkopplad mot Eduroam och går in på NE.se eller NE-appen är du automatiskt gruppinloggad som Stockholms universitet och har fri tillgång till innehållet. För att kunna använda sidan och appen när du inte är på universitetet måste du skaffa ett personligt konto. Detta gör du inne på NE.se.

Gå vidare till NE.se

Tjej med bärbar dator i biblioteket Foto: Niklas Björling

 

På denna sida