Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Historia - kandidatkurs

 • 30 hp
Gamla böcker
Foto: Tom Murphy. Källa: wikimedia commons

Kandidatkursen i historia (Historia III) är den tredje terminen inom historiestudierna. Den centrala delen av kursen är författandet av ett examensarbete i historia, en vetenskaplig undersökning av ett avgränsat historiskt problem. Uppsatsen innebär praktisk träning av analytiska, källkritiska och metodologiska färdigheter.Kursen består också av delkurser som erbjuder teoretisk respektive ämnesmässig fördjupning. 

Ämnet historia handlar om förändring över tid och som student får du läsa svensk och internationell forskningen om olika tidsperioder. Du får arbeta med källtexter från medeltid till nutid för att nå kunskap om det förflutna. Historia I ger dig verktyg för att förstå, ifrågasätta och förklara det som händer i dag, tillsammans med grundläggande kunskaper om historisk metod, källkritik och vetenskapliga begrepp

Historiestudierna lär dig att analytiskt och kritiskt granska det du läser. Källkritik är en grundläggande del i hur en historiker arbetar. Du kommer att öva dig i att argumentera, diskutera och skriva vetenskapliga texter. 

 • Kursupplägg

  Delkurser

  Kursen består av tre delkurser: 

  Delkurs 1: Examensarbete, 15 hp. Det centrala inslaget i delkursen består av att författa ett examensarbete, en självständig historievetenskaplig undersökning som ska presenteras och försvaras på ett seminarium. I kursen ingår även att granska, analysera och opponera på annans students examensarbete. Arbetet med examensarbetet sker under individuell handledning.

  Delkurs 2: Teori och metod 7,5. Delkursen är en teoretisk och metodisk fördjupning, inriktad mot hur teori och metod omsätts i empirisk forskning. Kursen innehåller även historiografiska inslag.

  Delkurs 3: Litteraturkurs 7,5 hp. Delkursen är en ämnesfördjupande valbar litteraturkurs som läses individuellt. Litteraturkurserna är knutna till institutionens ledande forskningsområden: Medeltidshistoria, Tidigmodern historia, Genushistoria , Modern politisk historia, Stadshistoria, Idrottshistoria samt Maritim historia.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  Utförlig information om kursens upplägg och undervisning hittar du i kursbeskrivningen.

  Kursbeskrivning-vt2020 (577 Kb)

  Lärplattform

  Du som läser kursen hittar den senaste informationen på Stockholms universitets lärplattform athena.su.se

 • Kontakt

  Studievägledning: studievagledare@historia.su.se
  Kursadministration: expedition@historia.su.se
  Studierektor: Hossein Sheiban, hossein.sheiban@historia.su.se