Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Mångfaldsstudier II

Kursen ger grundläggande kunskaper om hur myndigheter arbetar med mångfaldsfrågor samt gällande lagstiftning inom området.

Den första delkursen, Mångfald och politik, är statsvetenskapligt inriktad och ger dig förståelse för hur mångfald kan vara en politisk fråga. Du får kunskap om hur vårt politiska system är uppbyggt och vad representation innebär inom den politiska sfären.

I den andra delkursen, Mångfald och juridik, får du en introduktion till diskrimineringslagstiftningen och andra lagar som relaterar till mångfald, och hur de kan tolkas och tillämpas i praktiken. Du tränar dig också i att analysera vilka konsekvenser deras innehåll kan ha för individer och för samhället i stort.

 • Kursupplägg

  Kursen består av två delkurser, "Mångfald och politik" och "Mångfald och juridik", om vardera 7,5 hp.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, lärarledda seminarier, gruppövningar och studiebesök.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter i form av hemskrivningar.

  Examinator

  Förteckning över examinatorer vid ERG

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Hur är det att studera på ERG? Läs mer här:

  Studera hos oss

 • Kontakt