Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Mångfaldsstudier II

Kursen ger grundläggande kunskaper om hur myndigheter arbetar med mångfaldsfrågor samt gällande lagstiftning inom området.

Den första delkursen, Mångfald och politik, är statsvetenskapligt inriktad och ger dig förståelse för hur mångfald kan vara en politisk fråga. Du får kunskap om hur vårt politiska system är uppbyggt och vad representation innebär inom den politiska sfären.

I den andra delkursen, Mångfald och juridik, får du en introduktion till diskrimineringslagstiftningen och andra lagar som relaterar till mångfald, och hur de kan tolkas och tillämpas i praktiken. Du tränar dig också i att analysera vilka konsekvenser deras innehåll kan ha för individer och för samhället i stort.