Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Genusvetenskap - kandidatkurs

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper i hur man genomför ett självständigt, genusvetenskapligt examensarbete.

Kursen inleds med studier av klassiska texter i den feministiska idétraditionen. Tonvikten ligger på läsning, egen reflektion och kritisk granskning. Hur kan klassikerna inspirera de egna studierna och det egna skrivandet? Under uppsatsmomentet varvas enskilt arbete med gemensamma seminarier.

 • Kursupplägg

  Kursen består av två delkurser.

  Delkurser

  Delkurs 1: Klassiska teman i genusteori 15 hp

  Delkursen tar sin utgångspunkt i ett antal klassiska texter inom feministisk teori och metodologi. Med hjälp av närstudier av dessa studeras några centrala teoretiska problemområden och forskningsfrågor inom genusvetenskapen och hur de utvecklats under de senaste decennierna.

  Delkurs 2: Examensarbete 15 hp

  Under delkursen genomför studenterna en självständig vetenskaplig behandling av ett genusvetenskapligt ämne i uppsatsform. Examensarbetets ämne kan ligga inom ramen för en annan disciplins ämnesområde eller överskrida gränserna för flera discipliner. Delkursen avslutas med ett uppsatsseminarium där studenterna
  försvarar det egna arbetet och opponerar på en kurskamrats arbete.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

  Deltagande i seminarierna, muntlig redovisning på seminarium samt närvaro på all undervisning är alla obligatoriska inslag på kursen.

  Examination

  Kursdelen Klassiska teman i genusteori examineras genom en skriftlig  inlämningsuppgift i form av en hemtentamen. Kursdelen Examensarbete examineras genom skriftligt examensarbete, ventilering av det skriftliga
  examensarbetet samt opposition på annan students examensarbete.

  Examinator

  Förteckning över examinatorer vid ERG

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Observera att våra scheman är under konstruktion fram till en månad före kursstart och att mindre ändringar kan göras även efter det.

 • Kurslitteratur

 • Kursrapporter

 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Hur är det att studera på ERG? Läs mer här:

  Studera hos oss

 • Kontakt