Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Genusvetenskap I

På den här kursen får du följa genusvetenskapens framväxt från feminismens klassiska texter till dagens breda fält av genusstudier.

Image by 帅 郭 from Pixabay
Genus som begrepp och vetenskapligt perspektiv studeras med nedslag i bland annat etnicitetsstudier, maskulinitetsforskning och queerteori. Vi undersöker också vilka synsätt på kön som präglat partipolitik, lagstiftning och jämställdhetsarbete, bland annat med studiebesök på riksdagen. Avslutningsvis analyserar vi genus i populärkultur.
 • Kursupplägg

  Kursen består av tre delkurser.

  Delkurser

  Delkurs 1: Introduktion till genusvetenskapen 15 hp

  På delkursen introduceras några av genusvetenskapens olika teoretiska inriktningar. Begreppen kön och genus liksom andra genusteoretiska nyckelbegrepp introduceras. Studiet av den historiska utvecklingen av genusrelationerna i Sverige ingår i kursen, liksom genusteoretisk analys av några aktuella samhällsproblem.

  Delkurs 2: Stat, politik och organisation 7,5 hp

  Delkursen syftar till att ge kunskap om hur lagstiftning, formella regelverk och offentligheter formar och upprätthåller relationen mellan kvinnor och män i Sverige idag. Staten som organisation och organisationers informella genusstrukturer berörs, liksom lagstiftning kring sexualbrott och jämställdhet. Kursen omfattar även kunskap om det konkreta arbetet med jämställdhetsplaner.

  Delkurs 3: Kulturstudier 7,5 hp

  Delkursen syftar till att belysa relationen mellan genus och kulturella uttryck i olika former. Den tar upp kritiska kulturstudier och behandlar genusperspektiv på såväl populärkulturella uttryck som konstnärlig gestaltning. Fokus kan till exempel ligga på musik, litteratur, film eller teater.

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, studiebesök och workshops. Seminarier och workshops är obligatoriska.

  Examination

  Delkurs 1 examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter. Delkurs 2 examineras genom hemskrivning och delkurs 3 genom salstentamen.

  Examinator

  Förteckning över examinatorer vid ERG

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Observera att våra scheman är under konstruktion fram till en månad före kursstart och att mindre ändringar kan göras även efter det.

 • Kurslitteratur

 • Kursrapporter

 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Hur är det att studera på ERG? Läs mer här:

  Studera hos oss

 • Kontakt