Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Normkritisk pedagogik

 • 15 hp

Syftet med kursen är att introducera det pedagogiska förändringsarbete som går under namnet normkritisk pedagogik.

Kursen tar sin utgångspunkt i de senaste årens internationella och svenska forskning kring normativ heterosexualitet i undervisning och lärande och avser att ge inblick i hur feministisk teori, queerteori och intersektionella perspektiv kan användas pedagogiskt inom olika ämnesområden. Under kursens gång arbetar vi praktiknära med utgångspunkt i olika fallstudier och material (analyser av läromedel, film etc.). Kursen lämpar sig väl för studenter med pedagogisk yrkeserfarenhet som vill fördjupa sig teoretiskt.

 • Kursupplägg

  Kursen består av två delkurser.

  Delkurser

  Delkurs 1: Normkritisk pedagogik 1 7,5 hp

  Under delkurs 1 arbetar vi med teoretiska grundförståelser av hur bland annat genus-, sexualitets- och etnicitetsnormer skapas, samt undersöker vilken syn på makt, identitet och lärande som centrala pedagogiska förändringsstrategier utgår från.

  Delkurs 2: Normkritisk pedagogik 2 7,5 hp

  Under delkurs 2 fördjupar vi de teoretiska resonemangen genom att praktiskt tillämpa dem på olika typer av material och tillsammans utforska normmedvetna strategier.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Seminarierna är obligatoriska.

  Examination

  Kursen examineras genom hemtentamen.

  Examinator

  Förteckning över aktuella examinatorer vid ERG

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Undrar du över hur det är att studera hos oss? Läs intervjuerna där våra tidigare studenter berättar om sina upplevelser.

 • Kontakt