Börja forska

Är du intresserad av att forska i något av institutionens ämnen? Då ska du söka till våra utbildningar på forskarnivå.

Som forskarstuderande lär du dig att självständigt formulera problem- och frågeställningar, att skaffa fram och analysera stora mängder information och att presentera dina slutsatser i tal och skrift. Du blir också förberedd på yrkesverksamhet såväl inom som utanför akademin.

Foto: moritz320 / Pixabay
Foto: moritz320 / Pixabay
 

Utbildning på forskarnivå vid ERG

Läs mer om vår utbildning på forskarnivå

På denna sida