Studera utomlands

Vill du läsa en termin eller ett läsår utomlands genom något av institutionens utbytesavtal? ERG erbjuder varje läsår ett antal utbytesplatser vid våra partneruniversitet i Europa.

 

Studera utomlands

I nuläget kan du från ERG söka utbyte genom Erasmus+.

Foto: Michelle Raponi / Pixabay

Du som studerar på ERG kan söka att läsa en termin eller ett läsår utomlands genom Erasmus+. Du kan studera i:

Estland

University of Tartu (Pausat)

Finland

Åbo Akademi

Grekland

Panteion University of Social & Political Sciences i Aten

Island

Háskóli Islands

Nederländerna

University of Amsterdam

Norge

Universitetet i Oslo

Universitetet i Bergen

Tyskland

Humboldt universitet

Obs! För att få läsa kurser på tyska vid Humboldt universitet krävs ett genomfört språktest (godkänt resultat bifogas ansökan). För mer information, se: Humboldt informationsblad (181 Kb)

Under utlandsvistelsen får du behålla ditt studiemedel och har möjlighet att ansöka om ett Erasmusstipendium. Stipendiets storlek varierar från år till år, men ligger under läsåret 2021/2022 på cirka 4200 kronor per månad.

När du blivit antagen till en studieplats fyller du i ansökningsblanketten för stipendiet online. Det är Sektionen för internationell mobilitet som ansvarar för stipendiet och du finner mer information här:

Stipendier för studier Erasmus+

Hur ansöker jag?

Om du vill söka någon av ovanstående utbytesplatser fyller du i Ansökan till utbytesstudier på avtal tillhörande ERG (56 Kb) och skickar till institutionens internationella koordinator.

I formuläret ska du också skriva ner titlar på de kurser som du är intresserad av att läsa utomlands. Det är med andra ord viktigt att du gör dig bekant med kursutbudet vid det utländska universitetet redan innan du ansöker.

Ansökan ska vara oss tillhanda senast den 1 april för studier på höstterminen och senast den 20 september för studier på vårterminen. Ansökningar som inkommer senare beaktas inte.

Behörighetskrav

Behörighet

För att kunna söka en utbytesplats inom ramen för institutionens utbytesprogram Erasmus måste du:

  • Vara inskriven vid Stockholms universitet.
  • Ha fullföljt minst ett års akademiska studier.
  • Kunna tillgodoräkna dina utlandsstudier i en examen vid Stockholms universitet.
  • Studera 3-12 månader på heltid vid värduniversitetet.
  • Ej varit på Erasmus-/Nordplus-utbyte tidigare.

Särskild behörighet

Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap förbehåller sig rätten att efter granskning av ansökningshandlingarna anta/avslå ansökningar om utbytesstudier. Denna särskilda behörighet kan tillämpas oavsett antalet sökande.

Bedömningsgrund

Hur kopplingen mellan det möjliga utbytet och övriga akademiska studier på Stockholms universitet motiveras i ansökningshandlingarna.

Vad händer sen?

Efter sista ansökningsdag kommer ett urval att göras och en nominering att ske. Alla studenter som blivit nominerade kommer att få ett nomineringsbesked. För att få platsen du sökt till måste du tacka ja till nomineringen. Om inte detta görs kommer platsen att erbjudas till en annan sökande.

Har du några frågor om institutionens Erasmus/Nordplusavtal?

Kontakta institutionens internationella koordinator via e-post internationalcoordinator@erg.su.se.

 

Studerar du vid Stockholms universitet och intresserad av andra utbytesmöjligheter än de som finns på ERG? Studentavdelningen erbjuder flertalet olika universitetsövergripande utbytesavtal som kan sökas av studenter oavsett institutionstillhörighet, bland annat inom Civis Erasmus+, North2North och Nordlys Erasmus+.

Läs mer om centrala avtal och hur du ansöker här:

Utbytesstudier

 

Kontakt

 

Internationell koordinator

Vår internationella koordinator svarar på frågor som rör utbytesstudier till eller från institutionen.

Internationell koordinator

Internationell koordinator
På denna sida