Studera utomlands

Vill du läsa en termin eller ett läsår utomlands genom något av institutionens utbytesavtal? ERG erbjuder varje läsår ett antal utbytesplatser vid våra partneruniversitet i Europa.

Foto: ateloiv / Pixabay
Foto: ateloiv / Pixabay

 

 

Studera etnologi utomlands

Du som studerar etnologi kan söka utbyte genom Nordplus, Erasmus+ eller Civis.

Nordplus är Nordiska ministerrådets utbytesprogram för lärare och studerande vid nordiska universitet och högskolor. Samarbetet bygger på nätverk mellan samarbetande utbildningsenheter runt om i Norden. Du som studerar etnologi kan söka utbyte genom Nordplus inom nätverket för utbyte inom folkloristik. Du kan studera i:

Norge

Universitetet i Oslo

Universitetet i Bergen

Finland

Åbo Akademi

Island

Háskóli Islands

Under utlandsvistelsen får du behålla ditt studiemedel och har möjlighet att ansöka om ett Nordplusstipendium. Stipendiets storlek varierar från år till år och det är ämnesnätverkets huvudkoordinator som kontrollerar antalet stipendier som ämnesnätverket har att förfoga över.

Du som studerar etnologi kan söka att läsa en termin eller ett läsår utomlands genom Erasmus+. Du kan studera i:

Tyskland

Humboldt universitet

Obs! För att få läsa kurser på tyska vid Humboldt universitet krävs ett genomfört språktest (godkänt resultat bifogas ansökan). För mer information, se: Humboldt informationsblad (181 Kb)

Utbytesplatser inom Civis kan sökas av alla studenter vid Stockholms universitet, oavsett ämnesområde, institutionstillhörighet och utbildningsnivå (grundnivå, avancerad nivå eller doktorandnivå). Till följd av Civis-avtalens utformning lämpar de sig dock bäst för dig som studerar etnologi vid ERG och som vill utöka studierna med breddningskurser.

I Civis-samarbetet ingår åtta europeiska universitet:

 • Aix-Marseille Université (Frankrike)
 • National and Kapodistrian University of Athens (Grekland)
 • University of Bucharest (Rumänien)
 • Université libre de Bruxelles (Belgien)
 • Universidad Autonoma de Madrid (Spanien)
 • Sapienza Università di Roma (Italien)
 • Stockholms universitet (Sverige)
 • Eberhard Karls Universität Tübingen (Tyskland)

Alla studenter som blir antagna till ett partneruniversitet inom Civis kan ansöka om ett Erasmusstipendium.

Ansökan till universitet inom Civis görs två gånger per år:

Utbytesperiod Ansökningsperiod
HT21 eller läsåret 2021/22 1–31 mars 2021
VT22 1 mars–6 sept 2021


OBS! Deadline för alla utlysningar är kl. 23:59. För mer information om hur du ansöker, vänligen följ länken nedan:

www.su.se/civis/student

 

Hur ansöker jag?

Om du vill söka någon av ovanstående utbytesplatser fyller du i Ansökan till utbytesstudier på avtal tillhörande ERG (56 Kb) och skickar till institutionens internationella koordinator.

I formuläret ska du också skriva ner titlar på de kurser som du är intresserad av att läsa utomlands. Det är med andra ord viktigt att du gör dig bekant med kursutbudet vid det utländska universitetet redan innan du ansöker.

Ansökan ska vara oss tillhanda senast den 15 mars för studier på höstterminen och senast den 15 september för studier på vårterminen. Ansökningar som inkommer senare beaktas inte.

Behörighetskrav

Behörighet

För att kunna söka en utbytesplats och få läsa etnologi inom ramen för institutionens utbytesprogram Erasmus och Nordplus måste du:

 • Vara inskriven vid Stockholms universitet.
 • Ha fullföljt minst ett års akademiska studier.
 • Kunna tillgodoräkna dina utlandsstudier i en examen vid Stockholms universitet.
 • Studera 3-12 månader vid värduniversitetet.
 • Ej varit på Erasmus-/Nordplus-utbyte tidigare.

Särskild behörighet

Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap förbehåller sig rätten att efter granskning av ansökningshandlingarna anta/avslå ansökningar om utbytesstudier. Denna särskilda behörighet kan tillämpas oavsett antalet sökande.

Bedömningsgrund

Hur kopplingen mellan det möjliga utbytet och övriga akademiska studier på Stockholms universitet motiveras i ansökningshandlingarna.

Vad händer sen?

Efter sista ansökningsdag kommer ett urval att göras och en nominering att ske. Alla studenter som blivit nominerade kommer att få ett nomineringsbesked. För att få platsen du sökt till måste du tacka ja till nomineringen. Om inte detta görs kommer platsen att erbjudas till en annan sökande.

Har du några frågor om institutionens Erasmus/Nordplusavtal?

Kontakta institutionens internationella koordinator via e-post internationalcoordinator@erg.su.se.

 

Studera religionshistoria utomlands

Du som studerar religionshistoria kan söka att läsa en termin eller ett läsår utomlands genom Erasmus+.

Nederländerna

University of Amsterdam

Estland

University of Tartu

Under utlandsvistelsen får du behålla ditt studiemedel och har möjlighet att ansöka om ett Erasmusstipendium. Stipendiets storlek varierar från år till år, men ligger under läsåret 2021/2022 på cirka 4200 kronor per månad.

När du blivit antagen till en studieplats fyller du i ansökningsblanketten för stipendiet online. Det är Sektionen för internationell mobilitet som ansvarar för stipendiet och du finner mer information här:

Stipendier för studier Erasmus+

Hur ansöker jag?

Om du vill söka någon av ovanstående utbytesplatser fyller du i Ansökan till utbytesstudier på avtal tillhörande ERG (56 Kb) och skickar till institutionens internationella koordinator.

I formuläret ska du också skriva ner titlar på de kurser som du är intresserad av att läsa utomlands. Det är med andra ord viktigt att du gör dig bekant med kursutbudet vid det utländska universitetet redan innan du ansöker.

Ansökan ska vara oss tillhanda senast 15 mars för studier på höstterminen och 15 september för studier på vårterminen. Ansökningar som inkommer senare beaktas inte.

Behörighetskrav

Behörighet

För att kunna söka en utbytesplats och få läsa genusvetenskap inom ramen för institutionens utbytesprogram måste du:

 • Vara inskriven vid Stockholms universitet
 • Ha fullföljt minst ett års akademiska studier
 • Kunna tillgodoräkna dina utlandsstudier i en examen vid Stockholms universitet
 • Studera 3-12 månader vid värduniversitetet
 • Ej varit på Erasmus-/Nordplus-utbyte tidigare.

Särskild behörighet

Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap förbehåller sig rätten att efter granskning av ansökningshandlingarna anta/avslå ansökningar om utbytesstudier. Denna särskilda behörighet kan tillämpas oavsett antalet sökande.
Bedömningsgrund

Hur kopplingen mellan det möjliga utbytet och övriga akademiska studier på Stockholms universitet motiveras i ansökningshandlingarna.

Vad händer sen?

Efter sista ansökningsdag kommer ett urval att göras och en nominering att ske. Alla studenter som blivit nominerade kommer att få ett nomineringsbesked. För att få platsen du sökt till måste du tacka ja till nomineringen. Om inte detta görs kommer platsen att erbjudas till en annan sökande.

Har du några frågor om institutionens utbytesavtal?

Kontakta den internationella koordinatorn vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap via e-post internationalcoordinator@erg.su.se.

 

Studera genusvetenskap utomlands

Du som studerar genusvetenskap kan söka att läsa en termin eller ett läsår utomlands genom Erasmus+.

Du kan studera i:

Norge

Universitetet i Oslo

Nederländerna

University of Amsterdam
(Erbjuder inte utbildningar med särskild inriktning mot genusvetenskap.)

Under utlandsvistelsen får du behålla ditt studiemedel och har möjlighet att ansöka om ett Erasmusstipendium. Stipendiets storlek varierar från år till år, men ligger under läsåret 2021/2022 på cirka 4200 kronor per månad.

När du blivit antagen till en studieplats fyller du i ansökningsblanketten för stipendiet online. Det är Sektionen för internationell mobilitet som ansvarar för stipendiet och du finner mer information här:

Stipendier för studier Erasmus+

Hur ansöker jag?

Om du vill söka någon av ovanstående utbytesplatser fyller du i Ansökan till utbytesstudier på avtal tillhörande ERG (56 Kb) och skickar till institutionens internationella koordinator.

I formuläret ska du också skriva ner titlar på de kurser som du är intresserad av att läsa utomlands. Det är med andra ord viktigt att du gör dig bekant med kursutbudet vid det utländska universitetet redan innan du ansöker.

Ansökan ska vara oss tillhanda senast 15 mars för studier på höstterminen och 15 september för studier på vårterminen. Ansökningar som inkommer senare beaktas inte.

Behörighetskrav

Behörighet

För att kunna söka en utbytesplats och få läsa genusvetenskap inom ramen för institutionens utbytesprogram måste du:

 • Vara inskriven vid Stockholms universitet
 • Ha fullföljt minst ett års akademiska studier
 • Kunna tillgodoräkna dina utlandsstudier i en examen vid Stockholms universitet
 • Studera 3-12 månader vid värduniversitetet
 • Ej varit på Erasmus-/Nordplus-utbyte tidigare.

Särskild behörighet

Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap förbehåller sig rätten att efter granskning av ansökningshandlingarna anta/avslå ansökningar om utbytesstudier. Denna särskilda behörighet kan tillämpas oavsett antalet sökande.
Bedömningsgrund

Hur kopplingen mellan det möjliga utbytet och övriga akademiska studier på Stockholms universitet motiveras i ansökningshandlingarna.

Vad händer sen?

Efter sista ansökningsdag kommer ett urval att göras och en nominering att ske. Alla studenter som blivit nominerade kommer att få ett nomineringsbesked. För att få platsen du sökt till måste du tacka ja till nomineringen. Om inte detta görs kommer platsen att erbjudas till en annan sökande.

Har du några frågor om institutionens utbytesavtal?

Kontakta den internationella koordinatorn vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap via e-post internationalcoordinator@erg.su.se.

 

Studerar du vid Stockholms universitet och intresserad av andra utbytesmöjligheter än de som finns på ERG? Studentavdelningen erbjuder flertalet olika universitetsövergripande utbytesavtal som kan sökas av studenter oavsett institutionstillhörighet, bland annat inom Civis, North2North och Minor Field Studies.

Läs mer om centrala avtal och hur du ansöker här:

Utbytesstudier

 

Kontakt

 

Internationell koordinator

Vår internationella koordinator svarar på frågor som rör utbytesstudier till eller från institutionen.

Internationell koordinator

Internationell koordinator
På denna sida