Forskningsämnen

På ERG bedrivs forskning inom etnologi, religionshistoria och genusvetenskap.

Forskningen kännetecknas av empirisk bredd och en ambition att utforska tillvaron så som den gestaltar sig för människor i olika tider och rum.

Ett gemensamt intresse är hur människor tänker om sin tillvaro och hur idéer och föreställningar skapar den sociala och kulturella verkligheten i samspel med materiella villkor.

Utöver våra tre huvudsakliga forskningsområden bedrivs forskningen på institutionen även inom en rad mer eller mindre tvärvetenskapliga forskningsämnen. För mer information om respektive områden och ämnen, se förteckningarna nedan.

För mer information om enskilda forskningsprojekt vid institutionen, se våra projektsidor.

För mer information om varje enskild medarbetares forskningsintressen och projekt, se forskarnas personliga profilsidor.

Våra forskningsområden

Forskningsämnen

Använd knapparna för att filtrera på forskningsområde