Samarbeten

Här finner du alla våra samarbeten på institutions- och ämnesnivå. För samarbeten rörande enskilda medarbetare eller forskningsprojekt hänvisar vi till respektive profil- och projektsidor.

 

Samarbeta med oss

Behöver du kompetens inom etnologi, religionshistoria eller genusvetenskap?

Kontakta oss!

Fältarbete är en viktig del av både utbildning och forskning i etnologi. Genom deltagande observation och samtal med människor söker studenter och forskare kunskap om kulturella fenomenen

Studentfältarbete i grupp ingår i den obligatoriska kursen Etnologisk kulturanalys: Teori och praktik I, som inleder andra terminens studier i etnologi (Etnologi II). Efter ungefär en månads undervisning koncentrerar sig studenterna på att under några veckors tid planera ett tematiskt sammanhållet fältarbete på en anvisad plats. Ofta väljer vi platser utanför Stockholm och genomför fältarbetet i internatform. Tidigare fältarbeten har genomförts i samarbete med Nyköpings länsmuseum, Norrköpings stadsmuseum och Arbetets museum och Högskolan på Gotland. När vi stannar kvar i Stockholm koncentrerar vi oss på ett område eller en organisation.

Behöver ni vår hjälp?

Firmor och organisationer som är intresserade av att bli studerade, eller få hjälp av etnologistudenter att studera sin målgrupp, kundkrets eller liknande är välkomna att höra av sig till studierektor Helena Hörnfeldt, helena.hornfeldt@etnologi.su.se.

Flera av ERG:s forskare står med på Stockholms universitets expertlistor och svarar på frågor inom sina respektive områden. Du finner dem via www.su.se/hittaexperten.

 

Våra samarbeten

Institutionens mer omfattande samarbeten på institutions- och ämnesnivå.

Etnologiämnet är en del av CEMAS, ett samarbete mellan Stockholms universitet och Statens maritima och transporthistoriska museer. Syftet med samarbetet är att stärka det maritima forskningsfältet genom tvärvetenskapliga samarbeten mellan historia, arkeologi och etnologi.

CEMAS hemsida

Foto: SmokeySue / Pixabay
Foto: SmokeySue / Pixabay

Critical Heritage Studies Network at Stockholm University is the meeting and information platform for everyone interested in critical heritage studies.

Homepage of Critical Heritage Studies Network

Genusakademin är ett nätverk för samarbete kring genusforskning vid Stockholms universitet, öppet för alla ämnen och institutioner. Akademin bildades i samband med omvandlingen av Centrum för genusstudier till ämnet genusvetenskap år 2010. Denna nya samarbetsform för genusforskning baseras på en fakultetsövergripande representation och har därmed en för universitetet unik uppbyggnad som möjliggör samarbete över alla fyra fakulteter. Genusakademin leds av en styrgrupp där ämnen med framträdande genusforskning ingår. Ordförandeskapet innehas av genusvetenskap vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap som även har ekonomiskt och administrativt ansvar.

Genusakademins hemsida

Den Hallwylska professuren är ett samarbete mellan Nordiska museet och Stockholms Universitet, för att främja samverkan om musei- och samlingsnära forskning, undervisning och publik förmedling.

Nordiska museet. Foto: ykaiavu / Pixabay.
Nordiska museet. Foto: ykaiavu / Pixabay.

Läs mer om samarbetet kring den Hallwylska professuren på Humanistiska fakultetens webbplats

 

Nätverk

Nationella och internationella nätverk på institutions- och ämnesnivå där ERG ingår.

Etnologi vid ERG ingår i följande ämnesrelaterade nätverk:

CEIFO List

Etnolist

MIM-Highly.Skilled

Mobile-families

SIEF Working Group on Migration and Mobility

 

Genusvetenskap vid ERG ingår i följande ämnesrelaterade nätverk:

ATGENDER

Forum för feministisk forskning

InterGender

Ämnesföreningen för genusvetenskap, ÄG

 

 

På denna sida