Ny student

Har du nyligen sökt (eller funderar på att söka) till någon av våra utbildningar och undrar vad som händer härnäst? Här finner du viktig information för att komma igång med dina studier.

 

Anmälan och antagning

Till de allra flesta av våra utbildningar anmäler du dig via Antagning.se. Till de kurser som endast kräver registrering (det står angivet i ansökningsinformationen i utbildningskatalogen) anmäler du dig genom att kontakta våra utbildningsadministratörer.

Om det på Antagning.se står angivet att en utbildning är "öppen för sen anmälan" går det fortfarande att söka utbildningen. Sen anmälan sker endast via Antagning.se. När du gör en sen anmälan hamnar du automatiskt på reservplats. Sena anmälningar behandlas i den ordning som de kommer in. Ju tidigare du anmäler dig, desto större chans har du alltså att få en plats på utbildningen. Som reserv får du besked om eventuell antagning i samband med kursstart.

I mitten av juli eller i början av december (beroende på vilken termin du ska studera) får du ditt första antagningsbesked. Där står det om du är antagen eller placerad på reservplats. Om du blivit antagen eller reservplacerad och vill studera på utbildningen måste du tacka ja före sista svarsdag som anges på antagningsbeskedet.

I början av augusti eller i slutet av december kommer du att få ett andra antagningsbesked. I samband med det kommer du även att få ett välkomstbrev från oss med information om när webbregistreringen är öppen. (För kurser som börjar en bit in på terminen kan välkomstbrevet i vissa fall komma senare.) All kontakt sker via den e-postadress som du uppgivit när du registrerade dig på Antagning.se. Det är därför viktigt att du kontrollerar att adressen är korrekt och läser dina mejl regelbundet (även eventuell skräppost).

Om det i ditt antagningsbesked står "VI" så betyder det att du är villkorligt antagen. Det innebär att du vid prövningstillfället saknat behörighetsgivande poäng och att du kan antas till utbildningen först när tillräckliga studieresultat inrapporterats. Senast tre veckor efter kursstart måste du ha avslutat behörighetsgivande kurser för att kunna registreras på den nya utbildningen.

Observera att du som blivit antagen med villkor måste kontakta studentadministration@erg.su.se under registreringsperioden för att behålla din plats.

Om du är reserv och kan komma ifråga för en utbildningsplats kommer du att bli kontaktad i samband med kursstart, vanligen via e-post eller telefon. Erbjuds du en plats kommer vi att behöva svar från dig med kort varsel, därför rekommenderar vi att du under denna period läser din mejl (även eventuell skräppost) och lyssnar av din telefon dagligen. Om du en tid efter att kursen startat fortfarande inte hört från oss innebär det att du inte kunnat erbjudas en plats.

I och med att du blivit antagen till en utbildning vid Stockholms universitet skapas ett universitetskonto för dig. Det ger tillgång till många viktiga - och för dina studier nödvändiga - webbtjänster, bland annat webbmejl, universitetsbiblioteket och kursplattformen Athena. Webbtjänsterna finns samlade på sidan IT för studenter. Men för att kunna använda dem behöver du först aktivera ditt konto.

Aktivera ditt universitetskonto

Om du blivit antagen till en utbildning behöver du registrera dig för att inte förlora din kursplats. Du registrerar dig på webben genom att först logga in på Ladok för studenter:

Registrera dig här

I Ladok för studenter går du in under fliken "Aktuell utbildning". När du är klar kan du kontrollera din registrering under fliken "Intyg".

Observera att vi på ERG inte har något upprop. När du väl registrerat dig kan du inte förlora din plats.

Vänligen observera också att du endast kan registrera dig under den registreringsperiod som anges i välkomstbrevet du får från oss.

Om du blivit antagen med villkor eller av någon annan anledning inte kan registrera dig på webben måste du kontakta utbildningsadministratören mejlledes under registreringsperioden för att inte förlora din plats.

Ett studieintyg kan du själv ordna över nätet. Logga in på Ladok för studenter med uppgifterna till ditt universitetskonto. Under fliken "Intyg" kan du skriva ut ett nationellt studieintyg.

 

Athena är den lärplattform vi använder på ERG. Här hittar du information om hur du kommer igång med Athena samt länkar till ytterligare hjälp.

Om Athena

Athena är en webbaserad lär- och samarbetsplattform kopplad till din utbildning. Där hittar du all information du behöver om den aktuella kursen, såsom schema, kursplan, kursmaterial och inlämningsuppgifter. Du har också möjlighet att via Athena kommunicera med dina lärare och kurskamrater.

OBS! För att få tillgång till din utbildningssajt i Athena behöver du vara registrerad på kursen och ha ett aktiverat universitetskonto. Om du vill få information via Athena behöver du även ändra inställningarna och godkänna att programmet får skicka e-post till dig.

Logga in i Athena här >>

Mobilapp

Athena har en mobilapp som heter Itslearning och finns att ladda ned gratis för både iPhone och Android. Om du vill ha notifieringar om vad som händer på din kurs behöver du ändra inställningarna och godkänna att appen får skicka notifieringar till dig.

Hjälp att komma igång

Några resurser för att komma igång och lösa eventuella problem:

En video om hur du kommer igång med Athena.

Hjälp vid inloggningsproblem i Athena

Om du behöver mer hjälp kan du vända dig till Stockholms universitets Helpdesk via Serviceportalen.

 

Schema och litteraturlista till din utbildning finner du i anslutning till din kurs i utbildningskatalogen. Scheman publiceras senast en månad före kursstart, litteraturlistor kan ändras fram till två månader före utbildningens början. Du kan leta upp din kurs i förteckningen över våra utbildningar:

Våra utbildningar

 

För att alla studenter ska ha möjlighet att studera på lika villkor erbjuder Stockholms universitet olika former av riktat pedagogiskt stöd för personer med varaktiga funktionsnedsättningar.

För att ansöka om detta stöd behöver du bifoga ett tydligt intyg om att du har en varaktig funktionsnedsättning. Intyget ska vara utfärdat av legitimerad sjukvårdspersonal. Följ länken nedan för att läsa mer om vad intyget ska innehålla och hur du gör för att ansöka om stödåtgärder.

Studera med funktionsnedsättning

Tänk på att din ansökan bör göras i god tid, så att du redan vid kursstart kan informera institutionen om ditt behov av riktat pedagogiskt stöd.

När du har fått ditt intyg laddar du ner det i pdf-format ur Nais-systemet och skickar det till kontaktpersonen för studenter med funktionsnedsättning vid ERG via studievagledning@erg.su.se.

Därefter får du ett bekräftelsemejl med information om eventuella stödåtgärder och kommer även att ha möjlighet att ställa frågor om ditt studiestöd.

Riktat pedagogiskt stöd vid tentamen

För att ha rätt till stöd vid tentamen behöver du fylla i nedanstående information och mejla till studievagledning@erg.su.se senast 14 dagar före tentamen. Notera att du måste göra detta för varje individuell tentamen, det gäller både salstentamina och hemtentamina.

Ange följande för att erhålla stöd vid tentamen:

  • För- och efternamn
  • Kurstitel
  • Kurskod
  • Datum för tentamenstillfället
  • Typ av önskat stöd, exempelvis förlängd tid, dator, enskilt rum, talsyntes etc.

Efter att vi har mottagit din anmälan meddelas den berörda läraren vid hemtentamen och avdelningen för central tentamensservice vid salstentamen.

Vänligen observera att du endast kan beviljas riktat pedagogiskt stöd eller utökad tid för tentamen om din anmälan inkommit i tid.

 

Kontakt

Här finner du kontaktuppgifter till alla studierelaterade funktioner på institutionen.

 

Utbildningsadministratörer

Till utbildningsadministratörerna kan du vända dig med praktiska frågor om dina studier och frågor som rör antagning/reservantagning vid institutionen.

Utbildningsadministratörer

Utbildningsadministratör
Utbildningsadministratör
Utbildningsadministratör
 

Studievägledare

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör vårt utbildningsutbud och din egen studiegång. Studievägledaren är även din kontaktperson vid institutionen om du har en funktionsnedsättning och behöver någon form av stöd under din utbildningstid.

Studievägledare

Studievägledare
Studievägledare
 

Internationell koordinator

Vår internationella koordinator svarar på frågor som rör utbytesstudier till eller från institutionen.

Internationell koordinator

Internationell koordinator
 

Studierektorer

Till studierektorerna kan du vända dig med frågor som rör våra utbildningars innehåll och pedagogik.

Studierektorer

Studierektor etnologi
Studierektor religionshistoria
Studierektor genusvetenskap
 

Administrativa studierektorer

Våra administrativa studierektorer kan svara på frågor som rör institutionens utbildningsutbud, policybeslut och riktlinjer.

Administrativa studierektorer

Administrativ studierektor
På denna sida