Publikationer

I DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) finner du publikationer av institutionens forskare och lärare från och med 2007. För mer specifika publikationsförteckningar, se medarbetarnas egna profilsidor.

 
"The Demise of Norse Religion" av Olof Sundqvist. De Gruyter förlag.
"The Demise of Norse Religion" av Olof Sundqvist. De Gruyter förlag.

Hur gick det till när den fornnordiska religionen försvann?

I en ny bok från De Gruyter förlag beskriver ERG:s professor i religionshistoria Olof Sundqvist vad som hände när den gamla nordiska religionen upplöstes och kristendomen tog dess plats.

Läs mer om boken

Senaste publikationerna från ERG

 

"Den medicinska spärren" av Markus Idvall, Britta Zetterström Geschwind och Fredrik Nilsson. Makadam
"Den medicinska spärren" av Markus Idvall, Britta Zetterström Geschwind och Fredrik Nilsson. Makadam förlag.

Efter krigsslutet 1945 deltog Sverige i en viktig humanitär insats, genomförd av United Nations Relief and Rehabilitation Administration (UNRRA) i samarbete med Svenska Röda Korset och svenska myndigheter. I den erbjöds drygt 9 000 överlevande från tyska koncentrationsläger vård och rehabilitering i vårt land.

I boken Den medicinska spärren (skriven av Markus Idvall tillsammans med Britta Zetterström Geschwind och Fredrik Nilsson) skildras det komplexa arbete som utfördes i en särskild medicinsk gränskontroll, den så kallade medicinska spärren, samtidigt som den ger röst åt de som passerade spärren.

Läs mer om boken

Senaste publikationerna från ERG

Nordbor. Liv och rörelse under 500 år utgiven av Nordiska museet i samarbete med Makadam förlag.

Den populärvetenskapliga boken "Nordbor. Liv och rörelse under 500 år" är en kulturhistorisk exposé över livet i norr under fem sekler. Från ERG medverkar religionshistorikern Egil Asprem samt etnologerna Lotten Gustafsson Reinius och Marie Steinrud. Boken handlar  om människan i Norden, om hur livsmiljöer och kulturer vuxit fram, förändrats och formats till en väv av historiska erfarenheter. Verkliga personer, både historiska och nu levande, har en viktig plats i berättelsen. Sverige står i centrum, men med nordiska jämförelser och globala utblickar.

Läs mer om boken

Senaste publikationerna från ERG

 

Stockholm Studies in Comparative Religion

Stockholm Studies in Comparative Religion (SSCR) är en akademiskt expertgranskad skriftserie grundad 1961 av Åke Hultkrantz. Syftet med serien är att upprätthålla och sprida forskning av hög kvalité i form av monografier och antologier, företrädesvis på engelska.

För mer information om serien, se seriens webbsida hos Stockholm University Press.

 

Avhandlingar

Förteckningar över avhandlingar inom institutionens ämnen.

2021

Franzén, Elin. 2021. Radio. Vardagsliv tillsammans med ett massmedium. Lund: Föreningen Mediehistoriskt arkiv.

Hughes Tidlund, Ida. 2021. Autonomous Åland. A hundred years of borderwork in the Baltic Sea. Stockholm: Department of Ethnology, History of Religions and Gender Studies.

2019

Dankić, Andrea. 2019. Att göra hiphop. En studie av musikpraktiker och sociala positioner. Malmö: Universus Academic Press.

Nystrand von Unge, Elin. 2019. Samla samtid: Insamlingspraktiker och temporalitet på kulturhistoriska museer i Sverige. Stockholm: Vulkan.

2018

Lundquist, Elin. 2018. Flyktiga möten: Fågelskådning, epistemisk gemenskap och icke-mänsklig karisma. Stockholm: Stockholms universitet, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

2017

Zetterström Geschwind, Britta. 2017. Publika museirum. Materialiseringar av demokratiska ideal på Statens Historiska Museum 1943-2013. Stockholm: Stockholms universitet, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

Jansson, Hanna. 2017. Drömmen om äventyret. Långfärdsseglares reseberättelser på internet. Stockholm: Stockholms universitet, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap.

2016

Gunnarsson, David. 2016. Gäst i Sverige: Sanningsregimer, villkorade själv(re)presentationer och nationell tillhörighet vid moskévisningar i Stockholm. Stockholm: Stockholms universitet, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap.

2014

Ask, Jenny. 2014. Lyssna till ditt hjärta. Muslimska moderskap och modrandets villkor i Sverige. Stockholm: Stockholms universitet, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

Lundell, Erika. 2014. Förkroppsligad fiktion och fiktionaliserade kroppar. Levande rollspel i Östersjöregionen. Stockholm: Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm Studies in Ethnology 9

Wollin Elhouar, Elisabeth. 2014. Tillhör vi Sveriges framtid? : En etnologisk studie av vardag och hållbarhet i norrländsk glesbygd. Stockholm: Stockholms universitet, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

2013

Feldmann Eellend, Beate. 2013. Visionära planer och vardagliga praktiker. Postmilitära landskap i Östersjöområdet. Stockholm: Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm Studies in Ethnology 7, Södertörn Doctoral Dissertations 78.

Fröhlig, Florence. 2013. Painful legacy of World War II: Nazi forced enlistment. Alsatian/Mosellan Prisoners of War and the Soviet Prison Camp of Tambov. Stockholm: Acta Universitatis Stockholmiensis.  Stockholm studies in ethnology 8, Södertörn Doctoral Dissertations 83.

2012

Göransson, Michelle. 2012. Materialiserade sexualiteter: Om hur normer framträder, förhandlas och ges hållbarhet. Göteborg: Makadam förlag.

Nagel, Erik. 2012. I dialog med muntliga och skriftliga berättartraditioner: En undersökning av svenska sjömäns levnadsberättelser. Stockholm: Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm Studies in Ethnology 6.

Ramberg, Klas. 2012. Konstruktionen av framtidens stad. Arkitekttävlingar om bostäder och stadsdelar i Sverige 1989-2003. Stockholm: Hemmavid förlag.

2011

Gerber, Sofi. 2011. Öst är Väst men Väst är bäst. Östtysk identitetsformering i det förenade Tyskland. Stockholm: Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm Studies in Ethnology 5, Södertörn Doctoral Dissertations 54.

2010

Frihammar, Mattias. 2010. Ur svenska hjärtans djup. Reproduktion av samtida monarki. Stockholm: Carlssons.

León Rosales, René. 2010. Vid framtidens hitersta gräns: Om maskulina elevpositioner i en multietnisk skola. Södertörn Doctoral Dissertations. Tumba: Mångkulturellt Centrum 43.

Högström, Karin. 2010. Orientalisk dans i Stockholm. Femininiteter, möjligheter och begränsningar. Stockholm: Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm Studies in Ethnology 4.

2009

Kanematsu, Makiko. 2009. Saga och verklighet: Barnboksproduktion i det postsovjetiska Lettland. Stockholm: Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm Studies in Ethnology 3. Södertörn Doctoral Dissertations 38.

Hörnfeldt, Helena. 2009. Prima barn, helt u.a. Normalisering och utvecklingstänkande i svensk barnhälsovård 1923-2007. Göteborg: Makadam.

2008

Karlsson, Eva. 2008. Livet nära döden. Situationer, status och social solidaritet vid vård i livets slutskede. Tumba: Mångkulturellt centrum.

Larsson, Marianne. 2008. Uniformella förhandlingar: Hierarkier och genusrelationer i Postens kläder 1636-2008. Stockholm: Nordiska museets förlag. Nordiska museets handlingar 134.

2007

Farahani, Fataneh. 2007. Diasporic Narratives of Sexuality: Identity Formation among Iranian-Swedish Women. Stockholm: Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm Studies in Ethnology 2.

Garberding, Petra. 2007. Musik och politik i skuggan av nazismen. Kurt Atterberg och de svensk-tyska musikrelationerna. Stockholm: Sekel bokförlag. Södertörn Doctoral Dissertations 19. 2007.

Hyltén-Cavallius, Charlotte. 2007. Traditionens estetik: Spelet mellan inhemsk och internationell hemslöjd. Stockholm: Carlssons.

Karlsson Minganti, Pia. 2007. Muslima: Islamisk väckelse och unga kvinnors förhandlingar om genus i det samtida Sverige. Stockholm: Carlssons.

Svensson, Ingeborg. 2007. Liket i garderoben: En studie av sexualitet, livsstil och begravning. Stockholm: Normal förlag.

2006

Ers, Agnes. 2006. I mänsklighetens namn: En etnologisk studie av ett svenskt biståndsprojekt i Rumänien. Hedemora: Gidlunds förlag. Södertörn Doctoral Dissertations 9.

Lindelöf, Karin S. 2006. Om vi nu ska bli som Europa. Könsskapande och normalitet bland unga kvinnor i transitionens Polen. Göteborg: Makadam förlag. Södertörn Doctoral Dissertations 6.

Nilsson, Angela. 2006. Gränsvakter. Tankestilar och sortering vid rekrytering av personal i sex kommuner. Stockholms universitet: Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusstudier. Ceifopublikation 94.

Turtinen, Jan. 2006. Världsarvets villkor. Intressen, förhandlingar och bruk i internationell politik. Stockholm: Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm Studies in Ethnology 1.

2005

Hyltén-Cavallius, Sverker. 2005. Minnets spelrum. Om musik och pensionärskap. Hedemora: Gidlunds förlag.

Perlinge, Anders. 2005. Sockenbankirerna. Kreditrelationer och tidig bankverksamhet. Vånga socken i Skåne 1840-1900. Stockholm: Nordiska museets förlag. Nordiska museets handlingar 130.

2004

Silvén, Eva. 2004. Bekänna färg. Modernitet, maskulinitet, professionalitet. Stockholm: Nordiska museets förlag. Nordiska museets handlingar 129.

2003

Bäckman, Maria. 2003. Kön och känsla. Samlevnadsundervisning och ungdomars tankar om sexualitet. Göteborg: Makadam förlag.

Fundberg, Jesper. 2003. Kom igen, gubbar! Om pojkfotboll och maskuliniteter. Stockholm: Carlsson.

Gradén, Lizette. 2003. On parade. Making Heritage in Lindsborg, Kansas. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. Studia multiethnica Upsaliensia 15.

Hertzberg, Fredrik. 2003. Gräsrotsbyråkrati och normativ svenskhet. Hur arbetsförmedlare förstår en etniskt segregerad arbetsmarknad. Stockholm: Arbetslivsinstitutet. Arbetsliv i omvandling; 2003:7.

Runfors, Ann. 2003. Mångfald, motsägelser och marginaliseringar. En studie av hur invandrarskap formas i skolan. Stockholm: Prisma.

2002

Ekström, Simon. 2002. Trovärdighet och ovärdighet. Rättsapparatens hanterande av kvinnors anmälan av våldtäktsbrott Stockholm 1946-1950. Hedemora: Gidlunds förlag.

Gustafsson, Lotten. 2002. Den förtrollade zonen. Lekar med tid, rum och identitet under Medeltidsveckan på Gotland. Nora: Bokförlaget Nya Doxa.

Nylund Skog, Susanne. 2002. Ambivalenta upplevelser och mångtydiga berättelser. En etnologisk studie av barnafödande. Stockholm: Etnologiska institutionen, Stockholms universitet.

2001

Pripp, Oscar. 2001. Företagande i minoritet. Om etnicitet, strategier och resurser bland assyrier och syrianer i Södertälje. Stockholm,Tumba: Mångkulturellt centrum.

2000

Adolfsson, Maria. 2000. Fäderneslandets kännedom. Om svenska ortsbeskrivningsprojekt och ämbetsmäns folklivsskildringar under 1700- och 1800-talet. Stockholm: Etnologiska institutionen, Stockholms universitet.

1999

Carlström, Ann Kristin. 1999. På spaning i Stockholm. En etnologisk studie av polisarbete. Stockholm: Institutet för folklivsforskning – Etnologiska institutionen, Stockholms universitet.

Engman, Jonas. 1999. Rituell process, tradition och media. Socialdemokratisk första maj i Stockholm. Stockholm: Stockholms universitet.

Kaijser, Lars. 1999. Lanthandlare. En etnologisk undersökning av en ekonomisk verksamhet. Stockholm: Institutet för folklivsforskning – Etnologiska institutionen, Stockholms universitet.

1997

Drakos, Georg. 1997. Makt över kropp och hälsa. Om leprasjukas självförståelse i dagens Grekland. Eslöv: Brutus Östlings Bokförlag Symposion

1996

Fägerborg, Eva. 1996. Miljoner och my. Kunskapssyn och tänkande på en verkstadsindustri. Stockholm: Nordiska museets förlag. Nordiska museets handlingar 120.

Nilsson, Bo.G. 1996. Folkhemmets arbetarminnen. En undersökning av de historiska och diskursiva villkoren för svenska arbetares levnadsskildringar. Stockholm: Nordiska museets förlag. Nordiska museets handlingar 121.

Öhlander, Magnus. 1996. Skör verklighet. En etnologisk studie av demensvård i gruppboende. Stockholm: Stockholms universitet. (2:a upplaga 1999. Lund: Studentlitteratur.)

1994

Blehr, Barbro. 1994. Lokala gemenskaper. En studie av en nordsvensk by på 1980-talet. Stockholm: Carlsson.

Palmenfelt,Ulf. 1994. Per Arvid Säves möten med människor och sägner. Folkloristiska aspekter på ett gotländskt arkivmaterial. Stockholm: Carlsson.

1993

Garnert, Jan. 1993. Anden i lampan. Etnologiska perspektiv på ljus och mörker. Stockholm: Carlsson förlag

1992

Ronström, Owe. 1992. Att gestalta ett ursprung. En musiketnologisk studie av dansande och musicerande bland jugoslaver i Stockholm. Stockholm: Institutet för folklivsforskning, Stockholms universitet.

1991

Laine-Sveiby, Kati.1991. Företag i kulturmöten. Tre finländska företag och deras svenska dotterbolag. En etnologisk studie. Stockholm: Etnologiska institutionen, Stockholms universitet.

Rosengren, Annette. 1991. Två barn och eget hus. Om kvinnors och mäns världar i småsamhället. En etnologisk studie. Stockholm: Carlsson förlag.

1989

Rundquist, Angela. 1989. Blått blod och liljevita händer. En etnologisk studie av aristokratiska kvinnor 1850-1900. Stockholm: Carlsson förlag

1988

Conradson, Birgitta. 1988. Kontorsfolket. En etnologisk studie av livet på kontor. Stockholm: Nordiska museet. Nordiska museets handlingar 108

Jungståhl, Herbert. 1988. Blekingefiskarna. Etnologisk studie av saltsjöfiskarna i Blekinge 1670-1985. Karlskrona: Blekinge Läns Museum.

Sjögren-de Beauchaine, Annick. 1988. The bourgeoisie in the dining-room. Meal ritual and cultural process in Parisian families of today. Stockholm : Institutet för folklivsforskning, Stockholms universitet.

1985

Bohman, Stefan. 1985. Arbetarkultur och kultiverade arbetare. En studie av arbetarrörelsens musik. Stockholm: Nordiska museet. Nordiska museets handlingar 103

Gerholm, Lena. 1985. Kulturprojekt och projektkultur. En fallstudie av en kulturpolitisk försöksverksamhet. Malmö: Liber Förlag

Topelius, Ann-Sofi. 1985. Damastduktyg och verksamheten vid Vadstena fabrik 1753-1843. Stockholm: Nordiska museet. Nordiska museets handlingar 104

1984

Björklund, Anders. 1984. Hamnens arbetare. En etnologisk undersökning av stuveriarbetet i Göteborg. Stockholm: Nordiska museet. Nordiska museets handlingar 101.

Berg, Kerstin G:son. 1984. Redare i Roslagen. Segelfartygsrederier och deras verksamhet i gamla Vätö socken. Stockholm: Nordiska museet. Nordiska museets handlingar 100.

1982

Hellspong, Mats. 1982. Boxningssporten i Sverige. En studie i idrottens kulturmiljö. Stockholm: Nordiska museet. Nordiska museets handlingar 99

1981

Ferrer Mariné, Julio. 1981. I väntan på döden. En etnologisk undersökning av åldringarnas situation på en långvårdsavdelning (1976-1977). Stockholm: Akademilitteratur.

Jansson, Sören. 1981. Förening och gemenskap. En etnologisk studie av föreningslivet i en svensk småstad: Enköping 1880-1970. Stockholm: Akademilitteratur.

Scotte, Lasse. 1981. Slutfiskat. Stockholm: Akademilitteratur.

Werner, Karla. 1981. Egen härd. Om kvinnoliv i småhusområden. Stockholm: Gidlunds förlag.

1977

Löfgren, Orvar. 1977. Fångstmän i industrisamhället. En halländsk kustbygds omvandling 1800-1970. Lund: Liber Läromedel. Skrifter utgivna av Etnologiska sällskapet i Lund 8.

Papp, David. 1977. Åländsk allmogeseglation. Med särskild hänsyn till sjöfarten på Stockholm. Sjöfarten i Lemlands socken 1800-1940. Stockholm: Rabén och Sjögren.

1976

Arnstberg, Karl-Olov. 1976. Datering av knuttimrade hus i Sverige. Stockholm: Nordiska museet.

1975

Ehn, Billy. 1975. Sötebrödet. En etnologisk skildring av jugoslaver i ett dalsländskt pappersbrukssamhälle. Stockholm: Tidens Förlag.

1974

Daun, Åke. 1974. Förortsliv. En etnologisk studie av kulturell förändring. Stockholm: Prisma.

Nyberg, Gertrud Grenander. 1974. Lanthemmens vävstolar. Studier av äldre redskap för husbehovsvävning. Stockholm: Nordiska museet. Nordiska museets handlingar 84.

1969

Weibust, Knut. 1969. Deep sea sailors. A study in maritime ethnology. Stockholm. Nordiska museets handlingar 71. (2: upplaga 1976.)

1965

Rehnberg, Mats. 1965. Ljusen på gravarna och andra ljusseder. Nya traditioner under 1900-talet. Stockholm. Nordiska museets handlingar 61.

1960

Talve, Ilmar. 1960. Bastu och torkhus i Nordeuropa. Stockholm. Nordiska museets handlingar 53.

1954

Laid, Eerik. 1952. Säden torkar. Sädesuppsättningar i Sverige 1850-1900. En etnologisk undersökning. Stockholm: LT:s förlag. Etnologiska källskrifter V.

1949

Hasslöf, Olof. 1949. Svenska västkustfiskarna. Studier i en yrkesgrupps näringsliv och sociala kultur. Göteborg: Svenska västkustfiskarnas centralförbund.

1947

Eskeröd, Albert. 1947. Årets äring. Etnologiska studier i skördens och julens tro och sed. Stockholm. Nordiska museets handlingar 26.

Nylén, Anna-Maja. 1947. Folkligt dräktskick i Västra Vingåker och Österåker. Stockholm. Nordiska museets handlingar 27. (Även utgiven i Nyköping 1947 som Sörmländska handlingar 13.)

1944

Ejdestam, Julius. 1944. Årseldarnas samband med boskapsskötsel och åkerbruk i Sverige. Uppsala. Skrifter utgivna genom Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala.

1943

Trotzig, Dag. 1943. Slagan och andra tröskredskap. En etnologisk undersökning med utgångspunkt från svenskt material. Stockholm. Nordiska museets handlingar 17.

1940

Granlund, John.1940. Träkärl i svepteknik. Stockholm. Nordiska museets handlingar 12.

1935

Berg, Gösta. 1935. Sledges and wheeled vehicles. Ethnological studies from the view-point of Sweden . Stockholm : Fritzes. Nordiska museets handlingar 4.

Svensson, Sigfrid. 1935. Skånes folkdräkter. En dräkthistorisk undersökning 1500-1900. Stockholm. Nordiska museets handlingar 3.

46. Malin Fitger: Själens arkitektur: Subtil anatomi som upplevelse, förkroppsligande och självförståelse, 1875–2020. Stockholm 2022, pp. 634.

45. Johan af Klint: The Barabudur: A Synopsis of Buddhism. Stockholm 2021, pp. 602.

44. Johanna Lidén: The Taizhou Movement. Being Mindful in Sixteenth Century China. Stockholm 2018, pp 289.

43. Tommy Kuusela: "Hallen var lyst i helig frid." Krig och fred mellan gudar och jättar i en fornnordisk hallmiljö. Stockholm 2017, pp 270.

42. Per Faxneld: Satanic Feminism: Lucifer as the Liberator of Woman in Nineteenth-Century Culture. Stockholm 2014, pp 750.

41. Niklas Foxeus: The Buddhist world emperor's mission. Millenarian Buddhism in postcolonial Burma. Stockholm 2011. pp 477.

40. Tomas Karlsson: Götisk kabbala och runisk alkemi. Johannes Bureus och den götiska esoterismen. Stockholm 2010. pp 292.

39. Stefan Larsson: The Birth of a Heruka. How Sangs rgyas rgyal mthsan became gTsang smyon Heruka: A Study of a Mad Yogin. Stockholm 2009. pp 310.

38. Terje Østebø: Localising Salafism. Religious Change among Oromo Muslims in Bale, Ethiopia. Stockholm 2009. pp 360.

37. Peter Åkerbäck: De obeständiga religionerna. Om kollektiva självmord och frälsning i Peoples Temple, Ordre du Temple Solaire och Heaven's Gate. English summary. The Impermanent religions. On Collective Suicide and Salvation in Peoples Temple, Ordre du Temple Solaire and Heaven's gate. Stockholm 2008. pp 288.

36. Sten Skånby: Den mystiske indianen. Schamanism i skärningspunkten mellan populärkultur, forskning och nyandlighet. English Summary: The Mystical Indian: Shamanism in Popular Culture, Research, and Contemporary Spirituality. Stockholm 2005. Pp 294.

35. Urban Hammar: Studies in the Kalacakra Tantra. A History of the Kalacakra Tantra in Tibet and a Study of the Concept of Adibuddha, the Fourth Body of the Buddha and the Supreme Unchanging. Stockholm 2005. Pp 230.

34. Maths Bertell: Tor och den nordiska åskan. Föreställningar kring världsaxeln. English Summary: Thor and the Nordic Thunder. Conceptions Connected to the World Axis . Stockholm 2003. Pp 291.

33. Andreas Nordberg: Krigarna i Odins sal. Dödsföreställningar och krigarkult i fornnordisk religion. English summary: The Warriors in Othin`s Hall. Conceptions of Death and Afterlife in Old Norse Religion. Stockholm 2003. Pp 339.

32. Marja-Liisa Keinänen: Creating Bodies. Childbirth Practices in Pre-Modern Karelia. Stockholm 2003. Pp.321.

31. Per Lerjeryd: Mithraismens miljöer. Text, tecken och tolkningsproblem från antikens Rom till nutida religionshistoria. Stockholm 2000. Pp. 348.

30. Run Gröndahl: Den gudomliga kroppen. En psykologisk tolkning av hinduisk saktism och tantrism. Stockholm 2000. Pp. 283.

29. Monica Engelhart: Extending the Tracks. A Cross-Reductionistic Approach to Australian Aboriginal Male Initiation Rites. Stockholm 1998. Pp. 248, map.

28. Tina Hamrin: Dansreligionen i japansk immigrantmiljö på Hawai'i. Via helbrägdagörare och Jodo shinshu-präster till nationalistisk millenarism. English Summary: The Dancing Religion in a Japanese-Hawaiian Immigrant Environment. Via healers and Shin Buddhist clergy to nationalistic millenarism. Stockholm 1996. Pp. 311, 9 illustrations.

27. Mattias Gardell: Countdown to Armageddon. Minister Farrakhan and the Nation of Islam in the Latter days. Stockholm 1995. Pp. 406.

26. Pavel Volf: Seger åt gudarna. Rituell besatthet hos ladakhier . English Summary: Victory to the Gods. Ritual possession among Ladakhis. Stockholm 1994. Pp. 248, 1 map.

25. Roman Freund: Karaites and Dejudaization. A Historical Review of an Endogenous and Exogenous Paradigm. Stockholm 1991. Pp. 134. Illustrations.

24. Birgitta Lagerlöf-Genetay: De svenska häxprocessernas utbrottsskede 1668-1671. Bakgrund i övre Dalarna. Social och ecklesiastik kontext. (The Outbreak of the Swedish Witch Panic in Upper Dalarna [1668-1671]. An Ethno-religious Background Study of Contributing Social and Ecclesiastical Factors.) Stockholm 1990. Pp. 340, 30 tables, 9 tableaux, 16 illustrations. Out of print.

23. Luis Eduardo Luna: Vegetalismo. Shamanism among the Mestizo Population of the Peruvian Amazon. Stockholm 1986. Pp. 202.

22. Daniel Merkur: Becoming Half Hidden. Shamanism and Initiation Among the Inuit. Stockholm 1985. Pp. 305.

21. Guy Cooper: Development and Stress in Navajo Religion. Stockholm 1984. Pp. 128, 2 illustrations.

20. Solveig Almquist: i. Gengångarföreställningar i svensk folktro ur genreanalytis synpunkt. Pp. 219. ii. Korpusanalys av gengångartron i Sverige i tabellarisk framställning . Pp. 144. Stockholm 1983.

19. Ulf Drobin: Om teori och empiri i religionshistorisk forskning. (Sammanläggningsavhandling) Stockholm 1983. i. Afrikanska religioner i västerländska belysningar. Pp. 68. ii. Indogermanische Religion und Kultur? Eine Analyse des Begriffes indogermanisch. Pp. 12. iii. Psychology, Philosophy, Theology, Epistemology: Some Reflections. Pp.11. iv. Folklore and Comparative Religion. Pp. 13. v. Om teori och empiri i religionshistorisk forskning. Sammanfattning och diskussion av fyra föregående studier. Pp. 50.

18. Per-Arne Berglie: Gudarna stiger ned. Rituell besatthet hos sherpas och tibetaner. Stockholm 1983. Pp. 178.

17. Teddy Aarni: The Kalunga Concept in Ovambo Religion from 1870 onwards. Stockholm 1982 . Pp. 166, 10 illustrations, map.

16. Paul Steinmetz: Pipe, Bible and Peyote among the Oglala Lakota. A study in religious identity. Stockholm 1981. Pp. 156.

15. David Westerlund: Ujamaa na dini. A Study of Some Aspects of Society and Religion in Tanzania, 1961-1977. Stockholm 1980. Pp. 198, 3 maps. Out of print.

14. Thomas McElwain: Mythological Tales and the Allegany Seneca. Stockholm 1978. Pp. 120.

13. Lena Neuland: Jumis - die Fruchtbarkeitsgottheit der alten Letten. Stockholm 1977. Pp. 186.

12. Sture Ahlberg: Messianism i staten Israel. En studie om Messiastankens nutida förekomst, form och funktion bland ortodoxa judar. English Summary: Messianism in the State of Israel, an Investigation of the Present Occurrence. Form and Function of the Messianic Idea among Orthodox Jews. Stockholm 1977. Pp. 167, 3 illustrations.

11. Jan Samuelsson: Islam i Afganistan - under kung Muhammed Zahir shah. En studie av moderniseringsprocessens följder för islams ställning i Afganistan. Stockholm 1975. Pp. 122.

10. Louise Bäckman: Sájva. Föreställningar om hjälp- och skyddsväsen i heliga fjäll bland samerna. English Summary: Sájva. Conceptions of guardian spirits among the Lapps. Stockholm 1975, second edition 1984. Pp. 184, 5 illustrations.

9. Leif Zeilich-Jensen: Den centraleskimåiska världsbilden. Huvuddragen av eskimåisk religion mot bakgrunden av termerna för orientering. Deutsche Zusammenfassung: Das Weltbild der Zentraleskimos. Die Hauptzüge der Religion der Eskimos, unter Zugrundelegung des Raumsinnes. Stockholm 1974. Pp. 224, 34 illustrations and map.

8. Per Juliusson: The Gonds and their Religion. A study of the integrative function of religion in a present, preliterary and preindustrial culture in Madhya-Pradesh, India. Stockholm 1974. Pp. 248, 16 illustrations and maps.

7. Axel Ljungdahl: Profetrörelser, deras orsaker, innebörd och förutsättningar. English Summary: Prophet movements, their causes, import and the conditions under which they arise. Stockholm 1969. Pp. 280. Out of print.

6. Bertel G. Nathhorst: Formal or Structural Studies of Traditional Tales. The usefulness of some methodological proposals advanced by Vladimir Propp, Alan Dundes, Claude Lèvi-Strauss and Edmund Leach. Stockholm 1969. Pp. 80.

5. Hans-Egil Hauge: Levande begravd eller bränd i nordisk folkmedicin. En studie i offer och magi. English Summary: Burying or Burning alive in Nordic Folk Medicine. A Study in Sacrifice and Magic. Stockholm 1965. Pp. 160, V plates.

4. Andrejs Johansons: Der Schirmherr des Hofes im Volksglauben der Letten. Studien über Orts-, Hof- und Hausgeister. Stockholm 1964. Pp. 304, III plates.

3. Verne Dusenberry: The Montana Cree. A study in religious persistence. Stockholm 1962. Pp. 280, IX plates. Out of print.

2. Ivar Paulson: Die primitiven Seelenvorstellungen der nordeurasischen Völker. Eine religionsethnographische und religionsphänomenologische Untersuchung. Stockholm 1958. Pp. 407.

1. Åke Hultkrantz: Conceptions of the Soul Among North American Indians. A Study in Religious Ethnology. Stockholm 1953. Pp. 545.

2018

Abrahamsson, Elin. 2018. Enahanda läsning: En queer tolkning av romancegenren. Stockholm: Ellerströms förlag

Eriksson, Åsa. 2018. Resisting feminised precarity: Farm workers in post-strike Western Cape, South Africa. Stockholm: Department of Ethnology, History of Religions and Gender Studies, Stockholm University

Våra publikationer i DiVA

I DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) finns alla publikationer av Stockholms universitets forskare och lärare från och med 2007.

På denna sida