Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Masterprogram i genusvetenskap

  • 120 hp

Programmet vänder sig till den som vill skaffa sig fördjupade kunskaper om hur genus konstrueras i kultur och samhälle. Vi studerar vilken betydelse genus har i våra liv, hur genusordningar återskapas och utmanas, och även hur genus är sammanflätat med andra maktordningar som ålder, sexualitet, etnicitet och klass.

För dig som är antagen HT2020

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

  1. Aktivera ditt SU-konto

    Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

  2. Registrera dig på din institution

    Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

  3. Ta del av institutionens information

    På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Programmet är inriktat på aktuell teori- och metoddiskussion inom internationell och nationell genusforskning. Genusvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne vilket gör programmet lämpligt för den som har läst såväl humaniora, samhällsvetenskap eller juridik.

Programmet ger en bred och djup bas för fortsatta studier i genusvetenskap samt kompetenser som är användbara i förvärvsarbete som ställer höga krav på självständighet och kritisk-analytisk förmåga. Dit hör till exempel forsknings-, utvecklings- och utredningsarbete samt pedagogiskt arbete, kommunikation, offentlig och privat förvaltning och inom kultursektorn.

Inom programmet finns möjligheter till praktik.

Inom programmet är det möjligt att avsluta studierna med filosofie magisterexamen.

Programmet ger behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i genusvetenskap.