Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Masterprogram i genusvetenskap

Programmet vänder sig till den som vill skaffa sig fördjupade kunskaper om hur genus konstrueras i kultur och samhälle. Vi studerar vilken betydelse genus har i våra liv, hur genusordningar återskapas och utmanas, och även hur genus är sammanflätat med andra maktordningar som ålder, sexualitet, etnicitet och klass.

OBS!

Denna version av programmet har ingen ny antagning. För att söka till programmet i sin nuvarande form, använd någon av länkarna nedan:

Masterprogram i genusvetenskap, inriktning Genusvetenskap (GVGV)

Masterprogram i genusvetenskap, inriktning Miljöhumaniora (GVMH)

Programmet är inriktat på aktuell teori- och metoddiskussion inom internationell och nationell genusforskning. Genusvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne vilket gör programmet lämpligt för den som har läst såväl humaniora, samhällsvetenskap eller juridik.

Programmet ger en bred och djup bas för fortsatta studier i genusvetenskap samt kompetenser som är användbara i förvärvsarbete som ställer höga krav på självständighet och kritisk-analytisk förmåga. Dit hör till exempel forsknings-, utvecklings- och utredningsarbete samt pedagogiskt arbete, kommunikation, offentlig och privat förvaltning och inom kultursektorn.

Inom programmet finns möjligheter till praktik.

Inom programmet är det möjligt att avsluta studierna med filosofie magisterexamen.

Programmet ger behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i genusvetenskap.