Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Feministisk vetenskapsteori och kunskapssyn

Kursen utgör en introduktion till genusvetenskap på avancerad nivå.

Feministisk vetenskapsteori samt idéutveckling studeras från den andra vågens feminism till dagens debatter. Förhållandet mellan genus och vetenskapligt utövande samt feministisk idéutveckling och vetenskapsteoretiska debatter tas upp. Kursen avslutas med tillämpning av feministisk vetenskapsteori i en skriftlig uppgift.

 • Kursupplägg

  Kursen består av en delkurs, Feministisk vetenskapsteori och kunskapssyn, på 7,5 hp.

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av seminarier och föreläsningar. Närvaro på seminarier är obligatorisk.

  Examination

  Kursen examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift.

  Examinator

  Förteckning över examinatorer vid ERG

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Observera att våra scheman är under konstruktion fram till en månad före kursstart och att mindre ändringar kan göras även efter det.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Hur är det att studera på ERG? Läs mer här:

  Studera hos oss

 • Kontakt