Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Genusvetenskapliga metoder

Kursen ger kunskap om teori och tillämpning av såväl kvalitativa som kvantitativa genusvetenskapliga metoder.

Stor vikt läggs vid ökad förståelse för effekterna av valda metoder, deras möjligheter och begränsningar samt vetenskapliga implikationer. Kursen behandlar även etiska aspekter på vetenskaplig metod.