Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Genusvetenskapliga metoder

  • 7,5 hp

Kursen ger kunskap om teori och tillämpning av såväl kvalitativa som kvantitativa genusvetenskapliga metoder. Stor vikt läggs vid ökad förståelse för effekterna av valda metoder, deras möjligheter och begränsningar samt vetenskapliga implikationer. Kursen behandlar även etiska aspekter på vetenskaplig metod.Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Deltagande i seminarierna är obligatoriskt.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.