Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Genusvetenskapliga metoder

Kursen ger kunskap om teori och tillämpning av såväl kvalitativa som kvantitativa genusvetenskapliga metoder.

Stor vikt läggs vid ökad förståelse för effekterna av valda metoder, deras möjligheter och begränsningar samt vetenskapliga implikationer. Kursen behandlar även etiska aspekter på vetenskaplig metod.

 • Kursupplägg

  Kursen består av en delkurs, Genusvetenskapliga metoder, på 7,5 hp.

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Deltagande på seminarierna är obligatoriskt.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter.

  Examinator

  Förteckning över examinatorer vid ERG

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Hur är det att studera på ERG? Läs mer här:

  Studera hos oss

 • Kontakt