Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Masterprogram i genusvetenskap, inriktning Miljöhumaniora

Programmet vänder sig till dig som vill få fördjupade kunskaper om hur genus konstrueras i kultur och samhälle. Inriktningen mot miljöhumaniora innebär även att du får lära dig att kritiskt granska, bredda och fördjupa förståelsen av flödande relationer mellan människa, djur och natur.

För dig som är antagen HT2024

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

  1. Aktivera ditt SU-konto

    Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

  2. Registrera dig på din institution

    Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

  3. Ta del av institutionens information

    På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - program

Har du blivit antagen till en utbildning hos oss i höst? Då kommer du att få ett välkomstmejl med den information du behöver inför terminsstarten. Observera att du för att få påbörja utbildningen måste registrera dig.

Webbregistreringen till höstterminens kurser öppnar den 5 augusti och stänger den 18 augusti. Samtidigt skickar vi ut välkomstmejl till alla antagna. Se till att läsa ditt välkomstmejl noga, där finner du närmare information som rör din utbildning. Om du inte hittar mejlet i din inkorg, vänligen kontrollera din skräppost. Genom att registrera dig visar du att du vill ta din plats i anspråk. Att endast vara antagen berättigar inte till en kursplats.

Observera att missad registrering innebär att du förlorar din plats och måste söka utbildningen på nytt.

Så här gör du för att webbregistrera dig:

1) Aktivera ditt universitetskonto. (Om du tidigare studerat vid Stockholms universitet och redan har ett aktivt universitetskonto kan du hoppa över detta steg.)

2) Registrera dig här. Du loggar in i Ladok för att webbregistrera dig med alternativen ”eduID” eller ”Antagning.se”. Du kan inte logga in med alternativet ”Inloggning via ditt lärosäte”. Observera att vi inte har något upprop. När du väl registrerat dig kan du inte förlora din plats.

När du är registrerad får du också tillgång till Athena där viktig information om din utbildning publiceras.

Antagen med villkor/problem med registreringen?

Om du blivit antagen med villkor eller av någon annan anledning inte kan registrera dig på webben måste du kontakta utbildningsadministratören mejlledes under registreringsperioden (se välkomstmejlet) för att inte förlora din plats!

Är du reservplacerad?

Om du är reserv och kan komma ifråga för en utbildningsplats kommer du att bli kontaktad inför utbildningsstart via e-post. För att inte missa någon information från oss, vänligen håll uppsikt även på din skräppost. Erbjuds du en plats kommer vi att behöva svar med kort varsel, därför rekommenderar vi att du under denna period kontrollerar din mejl dagligen. Kontrollera även din antagningsstatus på Antagning.se. Vi har inga reservupprop. Om du en vecka efter utbildningens start fortfarande inte har fått besked innebär det att du inte kunnat erbjudas en plats. Observera att vi använder oss av de kontaktuppgifter som du angivit på Antagning.se.

Har du gjort en sen anmälan?

De flesta av våra utbildningar är öppna för sen anmälan. Om du inkommit med en sådan placeras du automatiskt på reservplats. Vänligen observera att besked om utbildningsplats ibland inte kan lämnas förrän strax före utbildningsstarten (se ovan vad som gäller för reserver).

Hitta schema och litteraturlista

Scheman och litteraturlistor till din utbildning finner du i utbildningskatalogen, under respektive kurs. 

Våra kurser i utbildningskatalogen

Kontakt

E-post: studentadministration@erg.su.se
Tel: 08 - 16 20 00 (växel)

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart ordnar vi ett antal aktiviteter – både online och på campus – för att välkomna och introducera dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som är ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med universitetet och andra nya studenter. Programmet riktar sig till alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarande välkomstdag på Campus Kista.

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Bild
Foto: falco / Pixabay

På utbildningen studerar vi vilken betydelse genus har i våra liv, hur genusordningar återskapas och utmanas, och även hur genus är sammanflätat med andra maktordningar som ålder, sexualitet, etnicitet och klass.

Programmet är inriktat på aktuell teori- och metoddiskussion inom internationell och nationell genusforskning. Genusvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne vilket gör programmet lämpligt för den som har läst såväl humaniora, samhällsvetenskap eller juridik.

Miljöhumaniora syftar till att kritiskt granska, bredda och fördjupa förståelsen av flödande relationer mellan människa, djur och natur och granskande av begreppsliggörande och kategoriseringar. Det ger nya ingångar i frågor om hållbarhet, teknik och beteenden. Samtidigt som det tvärdisciplinära samarbetet är i centrum arbetar miljöhumaniora främst med humanistiska, men också konstnärliga metoder eftersom den planetära miljökrisen även förstås som en kris i människors föreställningsförmåga.

Programmet ger en bred och djup bas för fortsatta studier i genusvetenskap samt kompetenser som är användbara i förvärvsarbete som ställer höga krav på självständighet och kritisk-analytisk förmåga. Dit hör till exempel forsknings-, utvecklings- och utredningsarbete, pedagogiskt arbete, kommunikationsarbete, arbete i offentlig och privat förvaltning och arbete inom kultursektorn.

Programmet ger behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i genusvetenskap.