Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Intersektionalitet genom tid och plats

Kursen ger en fördjupad kunskap om intersektionalitet genom idéer om plats och tid med perspektiv från kritiska ras-och vithetsstudier, feministisk fenomenologi, postkolonial och dekolonial teori.

Stor vikt läggs vid att undersöka hur idéer om kroppar, subjektiviteter och identiteter skapas, underhålls och erfars i olika
sammanhang.

 • Kursupplägg

  Kursen består av en delkurs, "Intersektionalitet genom tid och plats", på 7,5 hp.

  Undervisning

  Undervisning sker genom seminarier. Närvaro vid seminarier är obligatorisk.

  Examination

  Kursen examineras muntligen genom obligatoriska studentledda seminarium, muntlig presentation och skriftligen genom inlämning av ett större, eller två mindre paper.

  Examinator

  Förteckning över examinatorer vid ERG

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Hur är det att studera på ERG? Läs mer här:

  Studera hos oss

 • Kontakt