Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Genus och makt

Kursen fokuserar begreppet makt och dess teoretiska implikationer för genusvetenskapen. Med utgångspunkt i ett antal klassiska texter belyses olika sätt att förstå makt, som begrepp och fenomen.

Stor vikt läggs vid feministisk kritik och utveckling av maktteorier. Kursen ger fördjupad teoretisk kunskap om hur maktteorier kan tillämpas på genusvetenskapliga frågeställningar, empiri och resultat.

 • Kursupplägg

  Kursen består av en delkurs, Genus och makt, på 7,5 hp.

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Närvaro på seminarier är obligatorisk.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter.

  Examinator

  Förteckning över examinatorer vid ERG

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Observera att våra scheman är under konstruktion fram till en månad före kursstart och att mindre ändringar kan göras även efter det.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Hur är det att studera på ERG? Läs mer här:

  Studera hos oss

 • Kontakt