Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Magister-/Masterprogram i religionshistoria

Programmet vänder sig till den som vill utvidga och fördjupa förståelsen av hur religiösa traditioner formeras, förändras och inverkar på mänskliga samhällen i historia och nutid. Vänligen observera att denna version av programmet hade sin sista antagning höstterminen 2022. För att söka till programmet i sin nuvarande form, använd programkod H1RHO.

En fördjupad förståelse garanteras dels genom empiriska detaljstudier inom en mångfald av religiösa traditioner, dels genom ett avancerat tillägnande av den aktuella teori- och metoddiskussionen samt relevanta vetenskapshistoriska frågeställningar.

Programmet syftar ytterst till en historiskt och etnografiskt förankrad analys av religionens sociala dimensioner, men också till en fördjupad förmåga att tolka estetiskt, emotionellt och intellektuellt utmanande gestaltningar av den mänskliga tillvarons grundvalar.

Programmet innefattar även en studiegång mot inhemska religioner i norr. Studiegången ger dels en allmän orientering i studiet av dessa religioner, dels möjlighet till specialisering mot fornnordisk, samisk, finsk eller baltisk inhemsk religion. Studiegången avslutas med filosofie masterexamen.

Genom sin empiriska, teoretiska och metodiska bredd ger programmet en god bas för fortsatta humanistiska och samhällsvetenskapliga studier samt kompetens i förvärvsarbeten med höga krav på analytisk förmåga. Till förmågan att tillägna sig, förmedla och kritiskt analysera stora mängder information kommer även en omfattande orientering i världens religiösa mångfald.

Programmet ger således en god grund för mera riktade arbetsuppgifter inom forskning, utbildning, bistånd, media- och kommunikation, utredningsarbete, diplomati och museiverksamhet.

Programmet ger behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i religionshistoria.