Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Religionshistoria - magisterkurs

  • 15 hp

Kursen består av ett självständigt vetenskapligt uppsatsarbete.

Uppsatsarbetet skall utgöras av en självständigt formulerad och probleminriktad religionshistorisk forskningsuppgift. Ämne, uppläggning och litteratur bestäms i samråd med handledare/examinator.