Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Religionshistorisk teori och metod II

Kursen är inriktad på studium av vetenskaplig litteratur.

Tonvikten ligger på aktuella metodiska och teoretiska problem omsatta i religionshistorisk empirisk forskning.

 • Kursupplägg

  Kursen består av en delkurs, Religionshistorisk teori och metod II, på 7,5 hp.

  Undervisning

  Undervisningen sker i seminarieform där litteraturen diskuteras.

  Examination

  Kursen examineras dels genom skriftliga inlämningsuppgifter knutna till seminarieundervisningen, dels genom en hemskrivning.

  Examinator

  Förteckning över examinatorer vid ERG

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Observera att våra scheman är under konstruktion fram till en månad före kursstart och att mindre ändringar kan göras även efter det.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Hur är det att studera på ERG? Läs mer här:

  Studera hos oss

 • Kontakt