Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Religionshistorisk teori och metod II

  • 7,5 hp

Kursen är inriktad på studium av vetenskaplig litteratur.

Tonvikten ligger på aktuella metodiska och teoretiska problem omsatta i religionshistorisk empirisk forskning.