Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Religionshistoria - masterkurs

Kursen består av ett självständigt vetenskapligt examensarbete.

Examensarbetet ska behandla en självständigt formulerad och probleminriktad religionshistorisk forskningsuppgift. Ämne, uppläggning och material bestäms i samråd med handledare.