Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Religionshistoria - masterkurs

Kursen består av ett självständigt vetenskapligt examensarbete.

Examensarbetet ska behandla en självständigt formulerad och probleminriktad religionshistorisk forskningsuppgift. Ämne, uppläggning och material bestäms i samråd med handledare.

 • Kursupplägg

  Kursen består av en delkurs, Examensarbete, på 30 hp.

  Undervisning

  Undervisning ges huvudsakligen i form av handledning. I kursen ingår även deltagande i uppsatsseminarier.

  Examination

  Kursen examineras genom ett skriftligt examensarbete, försvar av det egna examensarbetet samt opposition på annan students examensarbete.

  Examinator

  Förteckning över examinatorer vid ERG

 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Hur är det att studera på ERG? Läs mer här:

  Studera hos oss

 • Kontakt