Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Specialstudium I

Kursen omfattar studium av vetenskaplig litteratur till ett omfång av 1000-1500 sidor inom ett religionshistoriskt specialområde bestämt på grundval av det ämne som valts för examensarbetet.

Litteraturen väljs i samråd med examinator.

 • Kursupplägg

  Kursen består av en delkurs, Specialstudium I, på 7,5 hp.

  Undervisning

  Kursen är en läskurs, där litteraturen väljs i samråd med examinator. Undervisningen sker i seminarieform där den valda litteraturen diskuteras med utgångspunkt i studentens skriftliga redovisning.

  Examination

  Kursen examineras genom en skriftlig redovisning av kursstoffet samt genom muntliga redogörelser; den muntliga examinationen har sin utgångspunkt i den skriftliga redovisningen.

  Examinator

  Förteckning över examinatorer vid ERG

 • Kursrapporter

 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Hur är det att studera på ERG? Läs mer här:

  Studera hos oss

 • Kontakt