Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kandidatprogram för museer och kulturarv

Är du intresserad av vad man gör på ett museum? Tycker du att det är viktigt att kunna ta ställning och påverka hur det förflutna presenteras och används i samtida sammanhang? Då kan kandidatprogrammet för museer och kulturarv vara något för dig.

För dig som är antagen HT2022

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - program

Har du blivit antagen till en utbildning hos oss i höst? Då kommer du att få ett välkomstmejl med den information du behöver inför terminsstarten. Observera att du för att få påbörja utbildningen måste registrera dig.

Webbregistreringen till höstterminens kurser öppnar den 8 augusti. Samtidigt skickar vi ut välkomstmejl till alla antagna. Se till att läsa ditt välkomstmejl noga, där finner du närmare information som rör din utbildning. Om du inte hittar mejlet i din inkorg, vänligen kontrollera din skräppost. Genom att registrera dig visar du att du vill ta din plats i anspråk. Att endast vara antagen berättigar inte till en kursplats.

Observera att missad registrering innebär att du förlorar din plats och måste söka utbildningen på nytt.

Så här gör du för att webbregistrera dig:

1) Aktivera ditt universitetskonto. (Om du tidigare studerat vid Stockholms universitet och redan har ett aktivt universitetskonto kan du hoppa över detta steg.)

2) Registrera dig här. Logga in med uppgifterna till ditt universitetskonto. Observera att vi inte har något upprop. När du väl registrerat dig kan du inte förlora din plats.

När du är registrerad får du också tillgång till Athena där viktig information om din utbildning publiceras (gäller de utbildningar där webbtjänsten används).

Antagen med villkor/problem med registreringen?

Om du blivit antagen med villkor eller av någon annan anledning inte kan registrera dig på webben måste du kontakta utbildningsadministratören mejlledes under registreringsperioden (se välkomstmejlet) för att inte förlora din plats!

Är du reservplacerad?

Om du är reserv och kan komma ifråga för en utbildningsplats kommer du att bli kontaktad inför utbildningsstart, vanligen via e-post eller telefon. För att inte missa någon infomation från oss, vänligen håll uppsikt även på din skräppost. Erbjuds du en plats kommer vi att behöva svar med kort varsel, därför rekommenderar vi att du under denna period kontrollerar din mejl dagligen. Kontrollera även din antagningsstatus på Antagning.se. Vi har inga reservupprop. Om du en vecka efter utbildningens start fortfarande inte har fått besked innebär det att du inte kunnat erbjudas en plats. Observera att vi använder oss av de kontaktuppgifter som du angivit på Antagning.se.

Har du gjort en sen anmälan?

De flesta av våra utbildningar är öppna för sen anmälan. Om du inkommit med en sådan placeras du automatiskt på reservplats. Vänligen observera att besked om utbildningsplats ibland inte kan lämnas förrän strax före utbildningsstarten (se ovan vad som gäller för reserver).

Hitta schema och litteraturlista

Scheman och litteraturlistor till din utbildning finner du i utbildningskatalogen, under respektive kurs. 

Våra kurser i utbildningskatalogen

Kontakt

Utbildningsadministratörer vid ERG:

Etnologi: Lee Graflund
Tel: 08-1207 6654
E-post: studentadministration@erg.su.se

Religionshistoria: Pia Laselle
Tel: 08-16 22 22
E-post: studentadministration@erg.su.se

Genusvetenskap: Emilia Vendin
Tel: 08-674 79 17
E-post: studentadministration@erg.su.se

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Museer och kulturarv

Intresset för kulturarvsfrågor har ökat markant i vår tid och ett växande antal aktörer i samhället är på olika sätt engagerade i att bevara minnen, ting och händelser. Eftersom vi samarbetar med många museer får du under utbildningens gång bekanta dig och knyta kontakter med en möjlig framtida arbetsmarknad.

Programmet inleds med en tvärvetenskaplig introduktionstermin där representanter för ämnena arkeologi, etnologi, historia och konstvetenskap ger dig en första inblick i relevanta och aktuella musei- och kulturarvsfrågor. Terminen behandlar centrala begrepp, museernas historiska framväxt, olika typer av museer och deras skiftande verksamhetsområden. Genom bland annat studiebesök identifierar vi frågor som handlar om att välja, samla, vårda, bevara samt olika sätt att förhandla och kommunicera kulturarv. Den första terminen ger dig också kritisk kunskap kring svårigheter med att välja vilken och vems historia som ska bevaras och visas.

Efter första terminen väljer du arkeologi, etnologi, historia eller konstvetenskap som huvudämne, vilket du läser under följande två terminer. Under fjärde terminen kan du läsa något av de ämnen du inte valt som huvudämne, eller valfri annan kurs. Även första delen av termin fem består av valbara kurser. Under terminens andra hälft gör du praktik på någon kulturarvsinstitution. Programmet fullbordas med en kandidattermin inom huvudämnet som avslutas med en kandidatuppsats.

Programmet ger dig behörighet för studier på avancerad nivå, till exempel till masterprogrammet i kulturarvsstudier som kan betraktas som en konkret professionsinriktad fortsatt utbildning.

 • Programöversikt

  Programmet inleds med en tvärvetenskaplig introduktionstermin på 30 hp som ger grundläggande kunskaper i musei- och kulturarvsfrågor.

  Termin två till sex innehåller 90 hp i valt huvudämne och möjlighet till breddningsstudier om 30 hp, samt praktik 15 hp och valbara kurser 15 hp.

  Inom programmmet skrivs ett examensarbete för kandidatexamen inom huvudområdet arkeologi, etnologi, historia eller konstvetenskap.

  År 1

  Termin 1

  Denna termin läses en tvärvetenskaplig introduktionskurs (ges vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap):

  Museer och kulturarv, introduktionskurs (ETA001), 30 hp

  Delkurser: Museerna, kulturarvet och samhället, 7,5 hp, Förmedling, lärande, kommunikation, 7,5 hp, Museer och kulturarv: kritiska perspektiv, 7,5 hp och Musealiseringspraktiker, 7,5 hp

  Termin 2

  Denna termin väljer du en av de grundläggande ämneskurser som ingår i programmet:

  Etnologi I (ETG001), 30 hp
  Historia I (HI1011), 30 hp
  Konstvetenskap I (KV1500), 30 hp
  Konstvetenskap I: Visuella studier (KV1420), 30 hp

  Observera! Det går inte att välja Arkeologi I eftersom den kursen endast går på höstarna. Vill du ha arkeologi som huvudämne läser du denna termin någon av ovanstående kurser som breddningsämne och påbörjar dina arkeologistudier termin 3.

  År 2

  Termin 3

  Denna termin läser du antingen fortsättningskursen (nivå II) i det ämne du läste förra terminen eller så prövar du på ett nytt ämne (nivå I).

  Antingen någon av kurserna:

  Etnologi II (ETG002), 30 hp
  Historia II (HI2001), 30 hp
  Konstvetenskap II (KV2290), 30 hp

  Eller någon av kurserna:

  Etnologi I (ETG001), 30 hp
  Historia I (HI1011), 30 hp
  Konstvetenskap I (KV1500), 30 hp
  Konstvetenskap I: Visuella studier (KV1420), 30 hp
  Arkeologi I (AR1000), 30 hp

  Observera! Om ämnet arkeologi ska ingå i din examen (som huvudämne eller breddningskurs) bör du läsa denna kursen nu, eftersom den endast går på höstarna.

  Termin 4

  Nu bör du ha bestämt dig för vilket som ska vara huvudämnet i din examen.

  Om du tidigare bara har läst grundkurser (nivå I) så bör du nu läsa fortsättningskursen (nivå II) i det ämne som ska bli ditt huvudämne.

  År 3

  Termin 5

  Denna termin ges möjlighet till praktik för att öka dina möjligheter till anställning efter examen. Om du har arkeologi som huvudämne måste du i stället läsa Arkeologi, kandidatkurs med inriktning museer och kulturarv. Möjlighet till praktik får du termin 6, inom kursen Arkeologiska fält.

  Antingen:

  Terminens första halva läses en av följande kurser:

  - Att ställa ut kulturhistoria - material, perspektiv, förmedling (ETG925), 15 hp
  Kritiska kulturarvsstudier (KV1560), 15 hp (kurs i konstvetenskap)

  Terminens andra halva läses:

  Museer och kulturarv, praktikkurs (ETA005), 15  hp (ges av Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap)

  Eller:

  Arkeologi, kandidatkurs med inriktning museer och kulturarv (AR3002), 30 hp

  Eller:

  • Valfri ämneskurs - se listan termin 3

  Termin 6

  Denna termin läses kandidatkursen, som bör ligga sist i utbildningen. Detta gäller inte dig som har arkeologi som huvudämne. Du läser istället din kandidatkurs termin 5 och denna termin kursen Arkeologiska fält, 30 hp, som är en praktikkurs för arkeologer. Om du inte vill läsa Arkeologiska fält kan du välja valfri ämneskurs (se exempelvis termin 3).

  Ett av följande alternativ:

  Etnologi kandidatkurs, med inriktning museer och kulturarv (ETG930), 30 hp
  Historia kandidatkurs, med inriktning museer och kulturarv (HI4100), 30 hp
  Konstvetenskap kandidatkurs med inriktning museer och kulturarv (KV3080), 30 hp
  Arkeologiska fält (AR5100), 30 hp

 • Så ansöker du

 • Mer information

  Ser du din framtid inom museer och kulturarv?

  Är du nyfiken på museer och intresserad av hur det förflutna presenteras? Vill du skaffa dig en relevant utbildning för att exempelvis arbeta som antikvarie, museipedagog, eller inom kulturarvsturism? Då är kandidatprogrammet för museer och kulturarv något för dig.

  Varför ett program om kulturarv?

  Intresset för kulturarvsfrågor har ökat markant i vår tid och ett växande antal yrkesområden är engagerade i att bevara minnen, ting och händelser. Genom vårt nära samarbete med många museer och andra kulturarvsverksamheter får du chans att under utbildningen bekanta dig och knyta kontakter med en framtida arbetsmarknad.

  Vad får jag lära mig?

  I kandidatprogrammet behandlar vi museer och kulturarvsfrågor från ett brett och varierat perspektiv. Det är därför speciellt lämpat för dig som är intresserad av de föremål, landskap och berättelser som människan lämnat efter sig och som vill arbeta med att göra det förflutna levande.

  På programmet tränas du i att kritiskt granska hur kulturarvet används och förmedlas, oavsett om det är på ett museum eller inom upplevelseindustrin. Du tränas i att samla, analysera och presentera information, färdigheter som efterfrågas på museer, myndigheter och inom kommunala förvaltningar.

  Vad leder det till?

  Programmet leder till en kandidatexamen i något av ämnena arkeologi, etnologi, historia eller konstvetenskap. Examen ger behörighet till studier på avancerad nivå, exempelvis Masterprogrammet i kulturarvsstudier.

  Efter utbildningen kan du arbeta inom kulturarvsområdet hos myndigheter, på museer, i bildningsorganisationer, inom förvaltning eller i stiftelser och företag. Bland yrkesrollerna kan nämnas antikvarie, intendent, utställningsproducent, museipedagog, konsult inom projekt samt inom kulturmiljöarbete och kulturturism.

 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Hur är det att studera på ERG? Läs mer här:

  Studera hos oss

 • Kontakt