Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Konstvetenskap I

Det här är en grundkurs i konstvetenskap och den vänder sig till dig som är intresserad av konst, bildkulturer, bebyggda miljöer och design, och som vill skaffa dig kunskaper och redskap för att tolka och förstå dessa.

Kursen vänder sig till dig som vill få bred kunskap om västerlandets konst från antiken till idag. Den har ett kronologiskt upplägg och ger dig redskap för att tolka och förstå bilder, byggnader och föremål i historien och i samtiden. Kursen ger dig därmed ingående historisk och teoretisk kunskap om konstvetenskapens objekt, samt färdigheter att tolka dessa objekt utifrån relevanta teorier och metoder.

 • Kursupplägg

  Kursens upplägg blandar platsförlagd lärarledd undervisning med självstudier, och då kursen ges på heltid är arbetsbelastningen uppskattad utifrån en total arbetsinsats på cirka 40 timmar/vecka. Den platsförlagda undervisningen uppgår till ungefär tio timmar/vecka, vilket innebär att utöver detta bör ägna cirka 30 timmar åt att läsa och bearbeta litteraturen, förbereda dig inför seminarier och föreläsningar, och även löpande arbeta med att skriva och bearbeta dina skriftliga examinationsuppgifter.

  Delkurser

  Grundkursen i konstvetenskap består av fyra delkurser.

  Delkurs 1 ger en allmän introduktion till konstvetenskap som universitetsämne. Du får en inblick i hur man kan förhålla sig till olika typer av historiska och samtida bilder, byggnader och föremål.

  Delkurs 2, 3 och 4 är kronologiskt ordnade från antiken fram till idag, och varvar rena faktakunskaper med färdighetsträning (till exempel analysförmåga, att uttrycka sig skriftligt och muntligt). Du kommer genom delkurserna att bygga upp en egen referensbank av bilder som är viktig för en allmän förståelse av ämnet konstvetenskap, och samtidigt lära dig att förstå konst i relation till sociala och kulturella sammanhang.

  Undervisning

  Den platsförlagda undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier och on site-seminarier på museer och i stadsmiljöer. Dessa fyller olika pedagogiska funktioner och ställer också olika krav på dig som student.

  Föreläsningar ges för alla studenter på kursen samtidigt. De är till för att ge en överblick av ett särskilt tema där du lyssnar och tar anteckningar, och de hjälper dig också att fokusera din läsning av kurslitteraturen. Ofta finns det även tillfälle att ställa frågor till den enskilda läraren som är relevanta för din inlärning. Seminarier och on site-seminarier sker i halvklass eller mindre grupper och är en mer interaktiv undervisningsform som förutsätter att du är väl förberedd och deltar aktivt i diskussioner. Ofta ska du innan seminarietillfället ha läst en viss text och svarat på eller funderat kring ett antal frågor.

  Examination

  Varje delkurs examineras med två PM som fördelas över tid genom hela delkursen, samt en större hemskrivning i slutet av delkursen. Detta är för att du hela tiden ska arbeta aktivt med din inlärning. I samband med varje examination får du instruktioner som kan röra exempelvis uppgiftens tema, vilka teoretiska perspektiv eller metoder som du ska använda dig av, termer och begrepp som ska behandlas samt hur många tecken du ska skriva.

  PM:en utgörs av verksanalyser och syftar till att du ska träna på din förmåga att systematiskt granska ett konstverk, dra slutsatser och formulera dig i skrift. Ett PM (pro memoria – för minnet) är en kortare text som fungerar som ett verktyg för att hjälpa dig att fokusera, strukturera och formulera dig kring ett verk eller en text med egna ord. Hemskrivningen är en längre skriftlig uppgift som görs i slutet av varje delkurs, vars utformning kombinerar faktakunskap med analysmoment. En vecka innan sista inlämningsdatum blir uppgiften tillgänglig och du skriver sedan dina svar med tillgång till all kurslitteratur och dina egna anteckningar.

  Examinator

  Vårterminen 2023

  Delkurs 1:
  Merit Laine, universitetslektor (vik.)
  Christina Pech, universitetslektor (vik.)
  Malin Hedlin Hayden, professor 

  Delkurs 2:
  Merit Laine, universitetslektor (vik.)
  Christina Pech, universitetslektor (vik.)

  Delkurs 3:
  Anna Bortolozzi, universitetslektor 
  Merit Laine, universitetslektor (vik.)

  Delkurs 4:
  Christina Pech, universitetslektor (vik.)
  Jeff Werner, professor

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Hur är det att studera konstvetenskap, egentligen?

  Funderar du också på hur samtidskonsten egentligen mår idag? Vill du veta mer om utbildningen, varför byggnaderna på campus ser ut som de gör, eller veta mer allmänt om universitetsstudier – se filmen med vår student Otto!

   

  Möt våra alumner

  "Alla har glädje av att läsa konstvetenskap"

  –Konstvetenskap går på djupet både vad det gäller verken men även historien bakom konstnärerna. Vi får lära oss teorier som ger konsten helt nya dimensioner. I grundkursen går man nästan igenom hela den västerländska konsthistorien. Ingen kan gå kursen utan att bli intresserad av någon epok, säger den tidigare studenten Christofer Wikner.

 • Kontakt

  Studievägledare Konstvetenskap och Kulturarvsstudier
  Studentexpedition