Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Konstvetenskap I

Det här är en grundkurs i konstvetenskap och den vänder sig till dig som är intresserad av konst, bildkulturer, bebyggda miljöer och design, och som vill skaffa dig kunskaper och redskap för att tolka och förstå dessa.

För dig som är antagen HT2024

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Ska du studera vid Institutionen för kultur och estetik i höst? Varmt välkommen! Vi hoppas att du ska trivas hos oss.

Institutionen för kultur och estetik ligger i bruna tegelbyggnader.
Foto: Ingmarie Andersson / Stockholms universitet

När du blivit antagen som student hos oss får du den 25 juli ett välkomstbrev till den e-postadress du angett vid ansökan. Där hittar du instruktioner om hur du tackar ja till din plats och hur du registrerar dig (OBS! Det räcker inte att enbart tacka ja, du måste också registrera dig). I välkomstbrevet hittar du även information om introduktion till kursen som du ska läsa.

Kom ihåg att hålla reda på informationen för antagna studenter och tacka ja i tid, samt registrera dig under registreringsperioden. Om du inte tackar ja eller registrerar dig i tid, så förlorar du din plats på kursen.


Registreringsperioder

Majoriteten av våra kurser använder webbregistrering. För att kunna webbregistrera dig måste du först aktivera ditt universitetskonto. Du loggar sedan in i Ladok för att webbregistrera dig, läs mer om möjliga inloggningsalternativ här:

Olika sätt att logga in i Ladok

Idéhistoria:
För kurser som börjar terminens första halva: 5–25 augusti
För kurser som börjar terminens andra halva: 5 augusti – 1 oktober
Litteraturvetenskap:
För kurser som börjar terminens första halva: 5–25 augusti
För kurser som börjar terminens andra halva: 5 augusti – 1 oktober
Konstvetenskap:
För kurser som börjar terminens första halva: 5–25 augusti
För kurser som börjar terminens andra halva: 5 augusti – 25 oktober
Musikvetenskap:
För kurser som börjar terminens första halva: 5 augusti – 9 september
För kurser som börjar terminens andra halva: 5 augusti – 11 november
Undantag: Jazz, rock och annan populärmusik: 5 augusti – 5 december
Teatervetenskap:
För kurser som börjar terminens första halva: 5 augusti – 9 september
För kurser som börjar terminens andra halva: 5 augusti – 11 november

Webbregistrera dig här

Antagen med villkor

Om du är antagen med villkor kan du inte webbregistrera dig, eftersom institutionen först måste bedöma din behörighet. Ta kontakt med våra studieadministratörer eller studievägledaren i ditt ämne.

Kontaktuppgifter


Athena och kursmaterial

Vi använder oss av lärplattformen Athena för kommunikation mellan lärare och studenter. Du loggar in på Athena med ditt universitetskonto. Där kommer du att hitta lektionsplanering och kursmaterial senast en vecka före kursstart.

Athena


Studera med funktionsnedsättning

Vid Stockholms universitet ska alla studenter ha samma möjligheter, oavsett förutsättningar. Om du har en funktionsnedsättning och är i behov av extra stöd så ska du kontakta Riktat pedagogiskt stöd vid Studentavdelningen. Kontakta även studievägledaren i ditt ämne i god tid före kursstart om du behöver extra stöd vid undervisning eller tentamen.

Den 27 augusti ges ett informationspass om riktat pedagogiskt stöd. Det hålls digitalt via Zoom.

Informationspass för studenter med funktionsnedsättning

Introduktionskursen "Den goda starten" den 28 augusti hjälper studenter att komma igång och tar bland annat upp strategier för planering och studievanor. Kursen ges digitalt via Zoom.

Den goda starten – en introduktionskurs för dig med funktionsnedsättning

Mer information:

Riktat pedagogiskt stöd

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart ordnar vi ett antal aktiviteter – både online och på campus – för att välkomna och introducera dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som är ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med universitetet och andra nya studenter. Programmet riktar sig till alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarande välkomstdag på Campus Kista.

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Kursen vänder sig till dig som vill få bred kunskap om västerlandets konst från antiken till idag. Den har ett kronologiskt upplägg och ger dig redskap för att tolka och förstå bilder, byggnader och föremål i historien och i samtiden. Kursen ger dig därmed ingående historisk och teoretisk kunskap om konstvetenskapens objekt, samt färdigheter att tolka dessa objekt utifrån relevanta teorier och metoder.

 • Kursupplägg

  Kursen blandar platsförlagd lärarledd undervisning med självstudier. Eftersom kursen ges på heltid är arbetsbelastningen uppskattad utifrån en total arbetsinsats på cirka 40 timmar/vecka. Den platsförlagda undervisningen uppgår till ungefär tio timmar/vecka, vilket innebär att du utöver detta bör ägna cirka 30 timmar åt att läsa och bearbeta litteraturen samt förbereda dig inför seminarier och föreläsningar. En vecka per delkurs ägnas åt examination.

  Delkurser

  Grundkursen i konstvetenskap består av fyra delkurser.

  Delkurs 1, del 1 ger en allmän introduktion till konstvetenskap som universitetsämne. Du får en inblick i hur man kan förhålla sig till olika typer av historiska och samtida bilder, byggnader och föremål.

  Delkurs 1, del 2 samt delkurserna 2, 3 och 4 är kronologiskt ordnade från antiken fram till idag. De förmedlar faktakunskaper och ger färdighetsträning (till exempel analysförmåga samt att uttrycka sig skriftligt och muntligt). Du kommer genom delkurserna att bygga upp en egen referensbank av bilder som är viktig för en allmän förståelse av ämnet konstvetenskap, och samtidigt lära dig att förstå konst i relation till sociala och kulturella sammanhang.

  Undervisning

  Den platsförlagda undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier och on site-seminarier på museer och i stadsmiljöer. Dessa fyller olika pedagogiska funktioner och ställer också olika krav på dig som student.

  Föreläsningar ges för alla studenter på kursen samtidigt. De är till för att ge en överblick av ett särskilt tema där du lyssnar och tar anteckningar, och de hjälper dig också att fokusera din läsning av kurslitteraturen. Ofta finns det även tillfälle att ställa frågor till den enskilda läraren som är relevanta för din inlärning. Seminarier och on site-seminarier sker i halvklass eller mindre grupper och är en mer interaktiv undervisningsform som förutsätter att du är väl förberedd och deltar aktivt i diskussioner. Ofta ska du innan seminarietillfället ha läst en viss text och svarat på eller funderat kring ett antal frågor.

  60% närvaro är obligatorisk på både föreläsningar och seminarier.

  Examination

  Varje delkurs examineras med en hemskrivning i slutet av delkursen. Detta är för att du hela tiden ska arbeta aktivt med din inlärning. I samband med varje examination får du instruktioner som kan röra exempelvis uppgiftens tema, vilka teoretiska perspektiv eller metoder som du ska använda dig av, termer och begrepp som ska behandlas samt hur många tecken du ska skriva.

  Hemskrivningen är en längre skriftlig uppgift som görs i slutet av varje delkurs, vars utformning kombinerar faktakunskap med analysmoment. En vecka innan sista inlämningsdatum blir uppgiften tillgänglig och du skriver sedan dina svar med tillgång till all kurslitteratur och dina egna anteckningar.

  Examinator

  Vårterminen 2024

  Delkurs 1:
  Anna Bortolozzi, universitetslektor
  Malin Hedlin Hayden, professor
  Merit Laine, universitetslektor (vik.)

  Delkurs 2:
  Costanza Beltrami, universitetslektor
  Peter Gillgren, professor

  Delkurs 3:
  Anna Bortolozzi, universitetslektor
  Peter Gillgren, professor
  Merit Laine, universitetslektor (vik.)

  Delkurs 4:
  Malin Hedlin Hayden, professor 
  Catharina Nolin, professor
  Jeff Werner, professor

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

 • Kursrapporter

 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Hur är det att studera konstvetenskap, egentligen?

  Funderar du också på hur samtidskonsten egentligen mår idag? Vill du veta mer om utbildningen, varför byggnaderna på campus ser ut som de gör, eller veta mer allmänt om universitetsstudier – se filmen med vår student Otto! (från 2021)

   

  Möt våra lärare

  Konstvetenskap passar både den som är intresserad av historien och av samtiden,
  och är en rolig och stimulerande ögonöppnare till hur vi påverkas av konstverk, byggd miljö och visuell kultur.

  Catharina Nolin är professor och undervisar i konstvetenskap.

  Catharina Nolin
  Catharina Nolin. Foto: Sören Andersson / Stockholms universitet

  –När du studerar konstvetenskap får du lära dig att se stadens rum, som gator, platser, byggnader, att se hur de har utvecklats och förändrats historiskt, och relatera dem till de människor som använder dem. Mycket av undervisningen sker på museer, i kyrkor, vid byggnader och i offentliga miljöer.

  –Genom att läsa konstvetenskap lär du dig tolka konstverks betydelser i ett historiskt perspektiv och idag. Du övar upp din förmåga att se, att betrakta konstverk och visuell kultur. Konstvetenskap täcker in i princip allt från antiken till samtiden: målningar, skulpturer, fotografier, byggnader,
  trädgårdar, reklambilder, skivomslag, och konceptkonst.

  Mer om ämnet konstvetenskap


  Möt våra alumner

  Cecilia Berggren

  Cecilia Berggren är specialist på Stockholms Auktionsverk. Hon har en masterexamen i litteratur- och konstvetenskap.

  –Jag har tidigare arbetat inom olika delar av konstvärlden: dels på galleri, inom konsthandel och även som frilansande guide.

  –Under mina år på SU studerade jag litteraturvetenskap samt konstvetenskap med breddningsämnen inom projektledning, modevetenskap samt en termin i Rom på Svenska Institutet för klassiska studier.


  Martin Romatowski framför en kyrkobyggnad i Rom

  Martin Romatowski har en masterexamen i konstvetenskap och har läst hela sin utbildning vid Institutionen för kultur och estetik. I höst påbörjar han en doktorandtjänst vid universitetet i Oslo.

  –Tanken var från början att läsa grundkursen under en termin, men konstvetenskapen visade sig vara så otroligt kul och rätt att jag knappt fem år senare hade en masterexamen i ämnet, säger han.

  Läs intervjun med Martin

 • Kontakt

  Studieadministratör Konstvetenskap
  Studievägledare Konstvetenskap och Kulturarvsstudier