Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Arkeologi I

Du får kunskaper om människor, kulturer och samhällen under förhistorisk och historisk tid, främst avseende Nordeuropa men med globala utblickar. Tolkningar av regional variation och förändring står i centrum. Källmaterialet är fornsaker och fornlämningsmiljöer. Du får även inblickar i arkeologins idéhistoria, organisation och samhällsrelevans.

Du får kunskaper om människor, kulturer och samhällen under förhistorisk tid, främst med avseende på Nordeuropa men med globala utblickar. Tolkningar av regional variation och förändringssituationer står i centrum. Källmaterialet är fornsaker och fornlämningsmiljöer samt historiska källor. Du får även inblickar i arkeologins idéhistoria, organisation och samhällsrelevans samt i numismatik.

Undervisnings- och examinationsformer hösten 2022

Undervisning och examinationer sker huvudsakligen i institutionens lokaler på Lilla Frescativägen 7, om inte nya restriktioner kräver annat. Vissa delkurser innehåller även t.ex. studiebesök och exkursioner.

Examinationsformer:
Delkurs Arkeologiska perspektiv examineras genom en hemtentamen
Delkurs Stenålderns och bronsålderns arkeologi examineras genom en salstentamen
Delkurs Järnålderns och vikingatidens arkeologi  examineras genom en salstentamen
Delkurs medeltidens och den nyare tidens arkeologi examineras genom en hemtentamen

Dös Foto: Anna Sörman
 • Kursupplägg

  Arkeologi I (30hp) ges varje hösttermin. Den kan läsas som fristående kurs eller inom kandidatprogrammet för arkeologi.

  Kursen är uppdelad i fyra delkurser:
  Stenålderns och bronsålderns arkeologi (7,5hp)
  Järnålderns och vikingatidens arkeologi (7,5hp)
  medeltidens och den nyare tidens arkeologi (7,5hp)
  Arkeologiska perspektiv (7,5hp)

  Delkurser

  Delkurserna Stenålderns och bronsålderns arkeologi, Järnålderns och vikingatidens arkeologi samt Medeltidens och den nyare tidens arkeologi behandlar relationen mellan källmaterial och samhälle i kronologisk ordning från äldsta tid till nutid.

  Delkursen Arkeologiska perspektiv orienterar om arkeologins teorier och idéhistoria samt informerar om institutionens olika delar.

   

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av obligatoriska föreläsningar, museibesök och exkursioner.

  Kursmål

  Efter genomgången kurs ska du kunna:

  För delkurserna Stenålders och bronsålderns arkeologi, Järnålderns och vikingatidens arkeologi och Medeltidens och den nyare tidens arkeologi:
  - Visa grundläggande kunskap om och förståelse för mänskliga samhällens  variation över tid och rum under äldre tid, med tonvikt på Nordeuropa.

  - Visa grundläggande kunskap om och förståelse för relationen mellan källmaterial och tolkning i relation till olika teoretiska synsätt.

  För delkursen Arkeologiska perspektiv:
  - Visa grundläggande kunskap i arkeologins teori och idéhistoria, samt vara informerad om arkeologiämnets totala bredd och omfattning.

  Examination

  Kurserna examineras genom skriftlig inlämningsuppgift (Arkeolgiskt perspektiv), salsskrivning (Stenålders och bronsålderns arkeologi, Järnålderns och vikingatidens arkeologi) och hemskrivning (Medeltidens och den nyare tidens arkeologi).

  Den obligatoriska närvaron (80%) måste också vara uppfylld.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteraturen omarbetas och litteraturlistan kommer att finnas tillgänglig senast två månader före kursstart.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Kursansvarig lärare Stenålderns och bronsålderns arkeologi
  Studieadministratör
  Studievägledare