Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Arkeologi I

Du får kunskaper om människor, kulturer och samhällen under förhistorisk och historisk tid, främst avseende Nordeuropa men med globala utblickar. Tolkningar av regional variation och förändring står i centrum. Källmaterialet är fornsaker och fornlämningsmiljöer. Du får även inblickar i arkeologins idéhistoria, organisation och samhällsrelevans.

För dig som är antagen HT2023

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen

Information om upprop, registrering, lärplattform m.m. hittar du på den här sidan inom kort.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart ordnar vi ett antal aktiviteter – både online och på campus – för att välkomna och introducera dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som är ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med universitetet och andra nya studenter. Programmet riktar sig till alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarande välkomstdag på Campus Kista.

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Du får kunskaper om människor, kulturer och samhällen under förhistorisk tid, främst med avseende på Nordeuropa men med globala utblickar. Tolkningar av regional variation och förändringssituationer står i centrum. Källmaterialet är fornsaker och fornlämningsmiljöer samt historiska källor. Du får även inblickar i arkeologins idéhistoria, organisation och samhällsrelevans samt i numismatik.

Undervisnings- och examinationsformer

Undervisning och examinationer sker huvudsakligen i institutionens lokaler på Lilla Frescativägen 7. Vissa delkurser innehåller även t.ex. studiebesök och exkursioner.

Delkurs Stenålderns arkeologi (7,5hp) examineras genom en salstentamen.
Delkurs Bronsålderns arkeologi (5hp) examineras genom en salstentamen.
Delkurs Järnålderns och vikingatidens arkeologi (7,5hp) examineras genom en salstentamen.
Delkurs Arkeologiska perspektiv (3hp) examineras genom muntlig redovisning och skriftlig inlämningsuppgift.
Delkurs Medeltidens och den nyare tidens arkeologi (7hp) examineras genom en salstentamen.

 

Dös Foto: Anna Sörman
 • Kursupplägg

  Arkeologi I (30hp) ges varje hösttermin. Den kan läsas som fristående kurs eller inom kandidatprogrammet för arkeologi.

  Kursen är uppdelad i fem delkurser:
  Stenålderns arkeologi (7,5h)
  Bronsålderns arkeologi (5hp) 
  Järnålderns och vikingatidens arkeologi (7,5h)
  Arkeologiska perspektiv (3hp) 
  Medeltidens och den nyare tidens arkeologi (7hp) 

  Delkurser

  Delkurserna Stenålderns arkeologi, Bronsålderns arkeologi, Järnålderns och vikingatidens arkeologi samt Medeltidens och den nyare tidens arkeologi behandlar relationen mellan källmaterial och samhälle i kronologisk ordning från äldsta tid till nutid.

  Delkursen Arkeologiska perspektiv orienterar om arkeologins teorier och idéhistoria samt informerar om institutionens olika delar.

   

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av obligatoriska föreläsningar, seminarieövningar, grupparbeten, museibesök och exkursioner.

  Kursmål

  Efter genomgången kurs ska du kunna:

  För delkurserna Stenålders arkeologi, Bronsålderns arkeologi, Järnålderns och vikingatidens arkeologi och Medeltidens och den nyare tidens arkeologi:
  - Visa grundläggande kunskap om och förståelse för mänskliga samhällens  variation över tid och rum under äldre tid, med tonvikt på Nordeuropa.

  - Visa grundläggande kunskap om och förståelse för relationen mellan källmaterial och tolkning i relation till olika teoretiska synsätt.

  För delkursen Arkeologiska perspektiv:
  - Visa grundläggande kunskap i arkeologins teori och idéhistoria, samt vara informerad om arkeologiämnets totala bredd och omfattning.

  Examination

  Kurserna examineras genom muntlig redovisning och skriftlig inlämningsuppgift (Arkeologiska perspektiv) och salsskrivning (Stenålders arkeologi, Bronsålderns arkeologi, Järnålderns och vikingatidens arkeologiMedeltidens och den nyare tidens arkeologi).

  Den obligatoriska närvaron (80%) måste också vara uppfylld.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteraturen omarbetas och litteraturlistan kommer att finnas tillgänglig senast två månader före kursstart.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Kursansvarig lärare
  Studieadministratör
  Studievägledare