Arkeologi I, 30 hp

Om kursen

Du får kunskaper om människor, kulturer och samhällen under förhistorisk tid, främst med avseende på Nordeuropa men med globala utblickar. Tolkningar av regional variation och förändringssituationer står i centrum. Källmaterialet är fornsaker och fornlämningsmiljöer samt historiska källor. Du får även inblickar i arkeologins idéhistoria, organisation och samhällsrelevans samt i numismatik.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen