Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Etnologi II

Kursen handlar om etnologi som vetenskaplig och praktisk verksamhet och ämnets roll i samhällsdebatt och vetenskaplig diskussion.

Teoretiska perspektiv, metodologi och etik diskuteras i relation till fältarbete och etnografisk dokumentation. En mindre undersökningsuppgift ingår, där studenten får tillämpa teoretiska perspektiv och etnografiska metoder.

 • Kursupplägg

  Kursen består av fyra delkurser om vardera 7,5 hp.

  Delkurser

  Delkurs 1: Teori, 7,5 hp

  Kursen behandlar några för etnologin viktiga teoretiska inspirationskällor och centrala begrepp, samt hur de tillämpas i etnologiska studier.

  Delkurs 2: Metod, 7,5 hp

  Kursen handlar om det etnologiska hantverket och ger en presentation och praktisk övning i metoder som intervju, observation, arkiv- och internetstudier. Kursen initierar en diskussion om forskningsetiska överväganden.

  Delkurs 3: Analys, 7,5 hp

  Kursen visar hur teoretiska antaganden, metodologiska avväganden, empiriska underlag och etiska överväganden omsätts i vetenskapligt analysarbete. Exempel hämtas från aktuella forskningsområden.

  Delkurs 4: Skriftlig uppgift, 7,5 hp

  Kursen är ett individuellt arbete som handlar om att samla in, bearbeta och presentera ett eget material i en vetenskaplig och etiskt försvarbar form. Kursen är en övning i att tillämpa teoretiska perspektiv och begrepp i analysen av ett insamlat material.

  Undervisning

  Undervisning för delkursen Teori sker i form av föreläsningar och seminarier.

  Undervisning för delkursen Metod sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar.

  Undervisning för delkursen Analys sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar.

  Undervisning för delkursen Skriftlig uppgift sker i form av föreläsningar, seminarier och individuell handledning.

  Examination

  Delkursen Teori examineras genom en hemtentamen.

  Delkursen Metod examineras löpande genom inlämningsuppgifter.

  Delkursen Analys examineras genom hemtentamen.

  Delkursen Skriftlig uppgift examineras genom en skriftlig uppgift, ventilering av den skriftliga uppgiften samt opposition på annan students skriftliga uppgift.

  Examinator

  Förteckning över examinatorer vid ERG

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

 • Kursrapporter

 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Hur är det att studera på ERG? Läs mer här:

  Studera hos oss

 • Kontakt