Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Museer och kulturarv, introduktionskurs

"Museer och kulturarv, introduktionskurs" är den inledande kursen på Kandidatprogrammet för museer och kulturarv.

Kursen handlar om olika perspektiv på musei- och kulturarvsfrågor, museernas historiska framväxt, olika typer av museer och deras skiftande verksamhetsområden samt olika sätt att förhandla och kommunicera kulturarv.

 • Kursupplägg

  Kursen består av fyra delkurser om vardera 7,5 hp.

  Delkurser

  Delkurs 1: Museerna, kulturarvet och samhället 7.5 hp

  Innehåller en orienterande bakgrund och en första introduktion till olika sätt att teoretiskt analysera museer och kulturarv. Museernas uppdrag och organisation diskuteras i relation till statliga och andra direktiv.

  Delkurs 2: Förmedling, lärande, kommunikation 7.5 hp

  Inriktning mot museernas förmedlande och kommunikativa uppdrag. Studiebesök på olika museer visar på skilda former av utställningar och hur det går till när sådana planeras och genomförs. Utställningsteknik som inbegriper ljus, ljud och andra sinnen diskuteras; liksom textproduktion, museipedagogik och publikkontakt.

  Delkurs 3: Museer och kulturarv: kritiska perspektiv 7.5 hp

  Studenterna får fördjupade insikter i hur både historia och kulturarv är något som hela tiden måste erkännas och konstrueras för att finnas till. Delkursen fokuserar på frågor om urval och representation; genus och
  heteronormativitet; heliga föremål och andra 'svåra saker' på museum; repatriering (återföranden); samt museernas förankring i olika koloniala kontexter.

  Delkurs 4: Musealiseringspraktiker 7.5 hp

  Syftar till att ge en grundläggande kunskap om olika musealiseringspraktiker, dvs åtgärder eller förhållningssätt som bidrar till att skapa eller erkänna något som museiföremål eller kulturarv. Delkursen innehåller studiebesök bakom kulisserna på museer och andra kulturarvsinstitutioner. Föremål och förvärv står i fokus. Under delkursen diskuteras samlande som praktik och samlingar som begrepp.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar, seminarier och studiebesök.

  Examination

  Kursdelen Museerna, kulturarvet och samhället examineras med hemskrivning.
  Kursdelen Förmedling, lärande, kommunikation examineras genom en muntlig gruppredovisning och en hemskrivning.
  Kursdelen Museer och kulturarv – kritiska perspektiv examineras genom en hemskrivning.
  Kursdelen Musealiseringspraktiker examineras genom en muntlig gruppredovisning och en hemskrivning.
   

  Examinator

  Förteckning över examinatorer vid ERG

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Hur är det att studera på ERG? Läs mer här:

  Studera hos oss

 • Kontakt