Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Arkeologiska fält

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen

Information om upprop, registrering, lärplattform m.m. hittar du på den här sidan inom kort.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Kursen ger fördjupade kunskaper i vad som kännetecknar god arkeologisk vetenskap. Etiska aspekter och arkeologins roll i ett vidare samhälleligt sammanhang ges särskild uppmärksamhet.

Vidare ger kursen fördjupade kunskaper om arbetsmarknaden för arkeologer. Kursen ger även fördjupade kunskaper i att planera, genomföra, rapportera samt publikt presentera ett arkeologiskt fältarbete. Fältarbetet genomförs som grupparbete. Till kursen hör en exkursion. Kursen har betoning på problemlösande grupparbete.

 

 

 • Kursupplägg

  Arkeolgiska fält, 30hp, är uppdelad i tre delkurser:
  Arkeologi som forskning, 7,5hp
  Arkeologi som arbetsmarkanad, 7,5hp
  Avancerad fältkurs, 15hp

  Undervisning

  Undervisning sker i form av föreläsningar, gruppövningar. exkursion och fältarbete. Beroende på ekonomi, gruppstorlek m.m. kan undervisningsformerna ändras.

  Undervisnings- och examinationsformer VT21:

  Delkurs 1: Undervisningen sker på campus.

  Delkurs 2: Undervisningen sker digitalt eller på arbetsplatserna.

  Delkurs 3: Undervisningen sker i fält.

   

  Kursmål

  Efter fullgjord kurs ska du kunna visa förmåga att bedöma skilda typer av arkeologisk forskning samt förstå dess relation och betydelse i allmän kultur- och samhällsdebatt.

  Du har också visat förmåga att identifiera hur arkeologisk kompetens svarar mot behov inom skilda delar av arbetsmarkanden samt att i grupp planera, genomföra och rapportera ett arkeologiskt fältarbete samt publikt presentera dess resultat.

   

  Examination

  Kursen examineras genom inlämningsuppgifter, redovisning av grupparbete, muntlig presentation samt obligatorisk närvaro.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  Studentexpedition
  E-post: studentadm@ark.su.se

  Studievägledare
  E-post: studievagledare@ark.su.se


  Kursansvariga lärare
  Anders Carlsson

  E-post: anders.carlsson@ark.su.se