Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Arkeologiska fält

Kursen ger fördjupade kunskaper i vad som kännetecknar god arkeologisk vetenskap. Etiska aspekter och arkeologins roll i ett vidare samhälleligt sammanhang ges särskild uppmärksamhet.

Vidare ger kursen fördjupade kunskaper om arbetsmarknaden för arkeologer. Kursen ger även fördjupade kunskaper i att planera, genomföra, rapportera samt publikt presentera ett arkeologiskt fältarbete. Fältarbetet genomförs som grupparbete. Till kursen hör en exkursion. Kursen har betoning på problemlösande grupparbete.

 

 

 • Kursupplägg

  Arkeologiska fält, 30hp, är uppdelad i tre delkurser:
  Arkeologi som forskning, 7,5hp
  Arkeologi som arbetsmarknad, 7,5hp
  Avancerad fältkurs, 15hp

  Undervisning

  Undervisning sker i form av föreläsningar, gruppövningar, exkursion och fältarbete. Beroende på ekonomi, gruppstorlek m.m. kan undervisningsformerna ändras.

  Undervisningen sker på campus, som studiebesök och i fält.

  Kursmål

  Efter fullgjord kurs ska du kunna visa förmåga att bedöma skilda typer av arkeologisk forskning samt förstå dess relation och betydelse i allmän kultur- och samhällsdebatt.

  Du har också visat förmåga att identifiera hur arkeologisk kompetens svarar mot behov inom skilda delar av arbetsmarkanden samt att i grupp planera, genomföra och rapportera ett arkeologiskt fältarbete samt publikt presentera dess resultat.

   

  Examination

  Kursen examineras genom inlämningsuppgifter, redovisning av grupparbete, muntlig presentation samt obligatorisk närvaro.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt


   

  Kursansvarig lärare
  Studieadministratör
  Studievägledare