Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Arkeologiska fält

 • 30 hp

Kursen ger fördjupade kunskaper i vad som kännetecknar god arkeologisk vetenskap. Etiska aspekter och arkeologins roll i ett vidare samhälleligt sammanhang ges särskild uppmärksamhet.

Vidare ger kursen fördjupade kunskaper om arbetsmarknaden för arkeologer. Kursen ger även fördjupade kunskaper i att planera, genomföra, rapportera samt publikt presentera ett arkeologiskt fältarbete. Fältarbetet genomförs som grupparbete. Till kursen hör en exkursion. Kursen har betoning på problemlösande grupparbete.

 

 

 • Kursupplägg

  Arkeolgiska fält, 30hp, är uppdelad i tre delkurser:
  Arkeologi som forskning, 7,5hp
  Arkeologi som arbetsmarkanad, 7,5hp
  Avancerad fältkurs, 15hp

  Undervisning

  Undervisning sker i form av föreläsningar, gruppövningar. exkursion och fältarbete. Beroende på ekonomi, gruppstorlek m.m. kan undervisningsformerna ändras.

   

  Kursmål

  Efter fullgjord kurs ska du kunna visa förmåga att bedöma skilda typer av arkeologisk forskning samt förstå dess relation och betydelse i allmän kultur- och samhällsdebatt.

  Du har också visat förmåga att identifiera hur arkeologisk kompetens svarar mot behov inom skilda delar av arbetsmarkanden samt att i grupp planera, genomföra och rapportera ett arkeologiskt fältarbete samt publikt presentera dess resultat.

   

  Examination

  Kursen examineras genom inlämningsuppgifter, redovisning av grupparbete, muntlig presentation samt obligatorisk närvaro.

 • Kontakt

  Studentexpedition
  E-post: studentadm@ark.su.se

  Studievägledare
  E-post: studievagledare@ark.su.se


  Kursansvariga lärare
  Anders Carlsson

  E-post: anders.carlsson@ark.su.se